Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1025
Title: Tc-99m üretimi için verim arttırıcı tedbirler
Other Titles: Possibilities for improving efficiency of TC-99m production
Authors: Üstün, Gülsen
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Isotopes -- Radiochemistry
İzotoplar -- Radyokimya
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Tc-99m / Technetium-99m
Teknesyum-99m
Issue Date: Apr-1994
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Üstün, G. ve Adalıoğlu, U. (1994). Tc-99m üretimi için verim arttırıcı tedbirler. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. A.R: 314
Abstract: TR-2 reaktöründe en fazla üretilen Tc-99m izotopunun elde edilme verimi için bir dizi analiz yapılmıştır. Kısa yarı ömürlü olan Mo-99 ve ondan üreyen Tc-99m izotopunun miktarını maksimum kılmak üzere zaman ve ışınlama pozisyonu bakımından gözönünde bulundurulması gereken tedbirler ortaya konmuştur. Ayrıca reaktörün çalışma rejimleri üzerinde de durulmuş ve değişik rejimlerin tesirleri incelenmiştir. Işınlama pozisyonlarının ve rejimlerinin yakıt ve hedef malzemesi tasarrufu da gösterilmiştir .
A series of analyses has been conducted for the production efficiency of Tc~99m most produced isotope in TR-2 reactor. The necessary steps for the maximization of short lived Mo-99 isotope and daughter isotope, Tc-99m production has been investigated with respect to irradiation times and positions. The effects of operational regimes of the reactor and the time for the first extraction of Tc-99m are taken into consideration in the analysis. The savings of target materials and fuel in different regimes are discussed.
Description: TAEK D.N. 3174
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1025
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3174.pdf3.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.