Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1146
Title: Results of experimental studies at cylindrical inertial electrostatic confinement fusion device
Other Titles: Silindirik eylemsiz elektrostatik sıkıştırmalı füzyon cihazında alınan deneysel sonuçlar
Authors: Bölükdemir, Arife Seda
Yasatekin, Betül
Coşgun, Emre
Kılıç, İhsan
Olgaç, Yeşim
Alaçakır, Ali
TAEK-SANAEM
Keywords: D-D reactions
D-D reaksiyonları
Fusion
Füzyon
Neutron
Nötron
Inertial electrostatic confinement
Eylemsiz elektrostatik sıkıştırma
High voltage
Yüksek voltaj
Ion source
İyon kaynağı
Issue Date: 2018
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Bölükdemir, A. S. ... [ve arkadaşları]. (2018). Results of experimental studies at cylindrical inertial electrostatic confinement fusion device. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 30(1), 7-12.
Abstract: Bu çalışmada, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM)’ nde tasarlanıp kurulan silindirik eylemsiz elektrostatik sıkıştırmalı füzyon cihazı ile alınan ilk sonuçlar sunulmuştur. Bu cihaz, Döteryum-Döteryum (D-D) füzyon reaksiyonlarına dayanan nötron çalışmaları için tasarlanmış olup silindirik anot ve ızgara tipi silindirik katottan oluşmaktadır. Vakum odacığı olarak da adlandırılan anot, sıfır potansiyelde tutulur ve vakum pompası, vakum ölçer, yüksek voltaj besleme elemanı, iyon kaynakları ve sistem için gerekli olabilecek diğer bağlantılar için 11 adet girişe sahiptir. Katot ise vakum odacığının merkezine yerleştirilir ve katoda yüksek negatif voltaj uygulanır. Uygulanan maksimum katot voltajı 95 kV’dir. Çalışma basıncı 1x10-4 mbar ve 9x10-4 mbar aralığındadır. Vakum odacığındaki iyon konsantrasyonunu arttırmak için iki adet indüktif eşleşmiş plazma (ICP) tipi iyon kaynağı kullanılır ve böylece katot ekseni boyunca füzyon olasılığı da artar. Füzyon reaksiyonları ile üretilen nötronlar, helyum-3 dolu bir nötron detektörü ile tespit edilir. Mevcut sistem ile yapılan çalışma sonucunda elde edilen maksimum toplam nötron sayısı yaklaşık olarak 5x107 nötron/saniyedir.
In this study, a cylindrical inertial electrostatic confinement (IEC) device, designed and constructed at the Saraykoy Nuclear Research and Training Center, is introduced and the first results are reported. This device was designed for neutronic fusion studies based on Deuterium–Deuterium (D-D) reactions. The cylindrical IEC device consists of cylindrical anode and a grid-type cylindrical cathode. The anode, also called vacuum chamber, is held at ground potential and has 11 ports to connect the vacuum pump, vacuum gauge, high voltage load, ion sources and other peripherals. The cathode is placed at the center of chamber and high negative voltage is applied to it. Maximum cathode voltage is 95 kV. The operating pressure range is between 1x10-4 mbar and 9x10-4 mbar. Two Inductively Coupled Plasma (ICP) type ion sources are used to increase the ion concentration and hence the fusion probability at the axis of the cathode. The neutrons generated by fusion reactions are detected by a helium-3 filled neutron detector. The maximum total neutron production rate is measured at around 5x107 neutrons per second with the present configuration.
URI: http://dergipark.gov.tr/tjns/issue/37845/419062
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1146
Appears in Collections:Volume 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60002.pdf569.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.