Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1159
Title: Determination of gross alpha and gross beta radioactivity levels of bottled mineral water samples in Turkey
Other Titles: Türkiye’de şişelenmiş mineralli suların toplam alfa ve toplam beta radyoaktivite seviyelerinin belirlenmesi
Authors: Şahin, Mihriban
Dirican, Abdullah
Yüksek, Simay
TAEK-SANAEM
Keywords: Mineral waters
Mineralli sular
Gross alpha activity
Toplam alfa aktivitesi
Gross beta activity
Toplam beta aktivitesi
Proportional counter
Orantılı sayaç
Issue Date: 2018
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Şahin, M., Dirican, A. ve Yüksek, S. (2018). Determination of gross alpha and gross beta radioactivity levels of bottled mineral water samples in Turkey. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 30(2), 1-12.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ticari olarak şişelenmiş 32 farklı mineralli su numuneleri toplanmıştır. Bu mineralli su numunelerinin toplam alfa ve toplam beta radyoaktiviteleri orantılı sayaçlar kullanılarak ölçülmüştür. 32 farklı numunenin toplam alfa radyoaktivite konsantrasyonu Ölçülebilir Minimum Değer (ÖMD) (0.011-0.681 Bq/L) ile 1.86 Bq/L arasında değişen değerlerde ortalama 0.541 Bq/L olarak tespit edilmiştir. Toplam beta radyoaktivite konsantrasyonu ise ÖMD (0.010-0.245 Bq/L) ile 1.85 Bq/L arasında değişen değerlerde ortalama 0.813 Bq/L olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de bulunan mineralli sularda tespit edilen toplam alfa ve toplam beta aktivite değerleri farklı ülkeler için yapılan benzer çalışmalarda bulunan değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre toplanan mineralli su numunelerinden bir tanesi hariç diğer tüm numunelerde toplam alfa ve toplam beta aktivite konsantrasyonları Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan yönetmelikteki limitlerin altında kalmıştır. Fakat yine de radyoaktivite açısından güvenli seviyelerin devam ettiğinden emin olabilmek için mineralli suların periyodik olarak izlenmesi gerekmektedir.
In this study, 32 different commercially bottled mineral waters were collected from various regions of Turkey. Gross alpha and gross beta activities of these bottled mineral water samples were measured by using proportional counters. The gross alpha activity concentrations of 32 samples were determined between Minimum Detectable Activity (MDA) (0.011-0.681 Bq/L) and 1.86 Bq/L with an average value of 0.541 Bq/L. Similarly, the gross beta activity concentrations were determined between MDA (0.010-0.245 Bq/L) and 1.85 Bq/L with an average value of 0.813 Bq/L. The gross alpha and gross beta activities of the mineral waters in Turkey determined in this study were compared with the corresponding values of the different countries. The results of the study showed that the gross alpha and gross beta activities in all collected commercially bottled mineral water samples except one are within the limits of regulations published by Turkish Ministry of Health. Nevertheless, periodic monitoring of the mineral waters is required to ensure the safe level in terms of radioactivity.
URI: http://dergipark.gov.tr/tjns/issue/41620/502818
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1159
Appears in Collections:Volume 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60008.pdf864.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.