Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1272
Title: Alternatif enerji kaynakları : Jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi
Other Titles: Alternatif enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji ülkemiz için oldukça ümit verici bir potansiyele sahip görünmektedir. Gerek çevre gerekse de enerji açığı bakımından bir enerji üretim opsiyonu olabilir. Bu rapor dünyada ve Türkiye’de bu kaynağın enerji üretim alanları, handikapları, üretim potansiyeli gibi konularda bilgileri ihtiva etmektedir.
Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi, güneş enerjisi de, insanlığın enerji problemlerinin çözümü için sunduğu cazip potansiyel sayesinde ve çevresel problemler yaratmaması ile yakın zamanlarda kayda değer bir ilgi uyandırmıştır. Bu popüler ilginin kaynağında ne ölçüde bilimsel verilerin yer aldığı ise tartışmalıdır. Bu kısa çalışma, bu konudaki eksikliği bir ölçüde kapatabilmek daha bilimsel bir değerlendirmenin zeminini hazırlayabilmek ve Türkiye’nin güneş enerjisi açısından durumunu açığa çıkarmak üzere yapılmıştır.
Rüzgâr enerjisi, alternatif enerji kaynakları içerisinde üzerinde en çok durulan seçeneklerden biridir. Bu çalışmada rüzgâr enerjisi konusunda günümüzde yapılan çalışmalar, rüzgâr enerjisinin verimli olabilmesi için gerekli olan faktörler üzerinde durulmaktadır. Rüzgârın hemen hiçbir yerde sürekli ve sabit bir hızda esmemesi rüzgâr santrallarının tek başlarına elektrik enerjisi üretiminde kullanılmalarına en büyük engeldir. Türkiye'de bugüne kadar rüzgâr enerjisi konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak eldeki meteorolojik verilere göre Türkiye’deki yıllık rüzgar hızı ortalamalarının verimli bir uygulama için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Authors: Erdoğan, Adem
Adalıoğlu, Ulvi
Alağöz, Ethem
Taylan, Sinan
Anaç, Hakan
İşyar, Arif
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Alternative energy sources
Alternatif enerji kaynakları
Geothermal energy
Jeotermal enerji
Solar energy
Güneş enerjisi
Wind energy
Rüzgar enerjisi
Renewable energy sources
Yenilenebilir enerji kaynakları
Issue Date: May-1995
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Erdoğan, A. ... [ve arkadaşları]. (1995). Alternatif enerji kaynakları : Jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. T.R.: 324
Description: TAEK D.N. 3308
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1272
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3308.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.