Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/140
Title: Ultrasonik kullanarak sinterlenmiş metal malzemelerin karakterizasyonu
Authors: Ekinci, Şinasi
Yıldırım, Abidin
Sarıçam, Serdar
Ataş, Aytaç
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Metal materials
Metal malzemeler
Ultrasonic
Ultrasonik
Materials -- Characterization
Malzemeler -- Karakterizasyon
Issue Date: 9-Oct-2003
Publisher: TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Citation: Ekinci, Ş., Yıldırım, A., Sarıçam, S. ve Aytaç, A. (2003) Ultrasonik kullanarak sinterlenmiş metal malzemelerin karakterizasyonu. II. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, 09 – 11 Ekim 2003, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
Abstract: Bu çalışma sinterlenmiş metal bileşenlerin, kısaca üretimini ve fiziksel ve mekanik özellikleri yönünden ultrasonik ile karakterizasyonunu açıklamaktadır. Metal tozu kompaklarından sinterlenen pelet örnekleri farklı yoğunluklar ve dolayısıyla farklı esneklik özellikleri elde etmek amacıyla farklı üretim parametreleriyle hazırlanmıştır. Örneklerin modüllerini belirlemek amacıyla boyuna ve enine dalga ultrasonik hızları ölçülmüş ve bu değerler yoğunlukla korele edilmiştir. Ultrasonik ile elde edilen ölçüm sonuçları, ses hızı ölçümünün temel üretim parametrelerinin belirlenmesinde ve sinterlenmiş metal ürünlerin kalite kontrolünde kullanılabileceğini göstermiştir.
This study describes briefly the production of sintered metal components and their characterization with respect to the physical and mechanical properties by using ultrasonics. Sintered metal powder compacts have been prepared with different fabrication parameters to obtain different densities and thus different elastic properties. Longitudinal and shear wave ultrasonic velocities have been measured to determine the elastic moduli of the samples and corraleted with densities The results of the ultrasonic measurements have shown that the ultrasonic velocity may be used to determine the basic production parameters, as well as a quality control tool of the sintered metal products.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/140
Appears in Collections:Konferans 2000-2009 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80004.pdf295.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.