Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/142
Title: Büyük çaplı (>8 inç) korozyonlu borularda radyografik teğet tekniği ile cidar kalınlığı ölçümü
Authors: Ekinci, Şinasi
Aksu, Mehmet
Doğruöz, Mustafa
Kurtcebe, Tekin
Bingöldağ, Murat
Yıldırım, Abidin
Baş, Neşet
Sarıçam, Serdar
Yılmaz, Necati
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Corrosion
Korozyon
Radiography
Radyografi
Pipe
Boru
Issue Date: 29-Sep-1999
Publisher: TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Citation: Ekinci, Ş., Aksu, M., Doğruöz, M., Kurtcebe, T. Bingöldağ, M., Yıldırım, A., Baş, N., Sarıçam, S. ve Yılmaz, N. (1999). Büyük çaplı (>8 inç) korozyonlu borularda radyografik teğet tekniği ile cidar kalınlığı ölçümü. Ankara : I. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 1999, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.
Abstract: Sıcak ve soğuk su boru hatlarında kimyasal ve/veya elektrokimyasal olaylar sonucu meydana gelen korozyon, oyuklar, çatlaklar ve boru cidarının incelmesi ile sonuçlanmaktadır. Borularda cidar kalınlığı ölçümü, korozyon miktarının ve işletme ömrünün belirlenmesi, güvenlik ve ekonomik kullanım açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ısı santrallerinden, içme suyu şebekelererinden ve piyasadan temin edilen büyük çaplı (>8 inç) korozyonlu boru örneklerinin cidar kalınlıkları radyografik teğet tekniği ile ölçülmüştür. Boru çapına ve cidar kalınlığına bağlı olarak x- ve gama-ışını radyasyon kaynakları kullanılmıştır. Büyük çaplı borularda, cidar kesiti görüntüsünü oluşturan ışınların iç ve dış cidar teğet noktaları ile film arasındaki mesafe büyük olduğundan, görüntü tanımlaması zayıflamakta ve radyograftan kalınlık okuması zorlaşmaktadır. Tanımlamayı yükseltmek için, optimum ışınlama parametreleri farklı boru çapları ve cidar kalınlıkları için araştırılmıştır.
Corrosion in hot and cold water pipelines arising from chemical or electrochemical reactions results in pits, cracks and wall thinning of the pipe. Wall thickness measurement in pipes is very important for determining the extent of corrosin, operational life, safety and economic use. In this study, wall thicknesses of large diameter (>8 inç) corroded pipe samples collected from heat plants, water networks and market were determined by radiographic tangential technique. X- and gamma-ray sources were used depending on pipe diameter and wall thickness. In large diameter pipes, the image definition is poorer and therefore the accuracy of wall thickness reading is lower, as the distance from the pipe wall section to film is larger. The exposure parameters were optimised according to different pipe diameters and wall thicknesses in order to improve the image definition.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/142
Appears in Collections:Konferans 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80005.pdf291.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.