Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/146
Title: Elektron hızlandırıcılarının gıda ışınlanması için değerlendirilmesi
Authors: Turhan, Şeref
Karabacak, Hülya
Erel, Yakup
Ocak, Sema
Ünal, Suat
Zengin, Tülin
TAEK-ANAEM
Keywords: Electron accelerators
Elektron hızlandırıcıları
Particle accelerators
Parçacık hızlandırıcıları
Food irradiation
Gıda ışınlaması
Issue Date: 22-May-2002
Publisher: Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları
Citation: Turhan, Ş., Karabacak, H., Erel, Y., Ocak, S., Ünal, S. ve Zengin, T. (2002). Elektron hızlandırıcılarının gıda ışınlanması için değerlendirilmesi. Türkiye 7. Gıda Kongresi. 22-24 Mayıs 2002, Ankara : Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları.
Abstract: Gıda ışınlanmasında iyonlaştırıcı radyasyon (gama, X-ışını, beta) kırmızı ve beyaz etlerin bozulmasını önlemek için mikro-organizmaların öldürülmesi; soğan, patates vb. gıdaların filizlenmesinin önlemesi; sebze ve meyvelerin tazeliğinin uzun süre korunması; hububatlardaki böcek, vb. haşerelerin öldürülmesi gibi alanlarda uzun süre kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gıdaların korunması amacı ile kullanılan kimyasal yöntemlere alternatif olan iyonlaştırıcı radyasyon ile ışınlama teknolojisi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ise henüz bu teknoloji çok fazla bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Bu amaç için sadece Co-60 kaynağının kullanıldığı iki ticarî ışınlama tesisi, birisi özel sektör olmak üzere, mevcuttur. Avrupa Birliğine girme sürecinde olan Türkiye’de gelecek yıllarda ihraç edilen gıdaların ışınlanması gerekebilecektir. Ayrıca ithal edilen gıdaların ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar önem kazanacaktır. Bu çalışmada, gıda ışınlanmasında elektron hızlandırıcıları hem X-ışını açısından hem de hızlandırılmış elektronlar (β radyasyonu) açısından değerlendirilmiş ve ilgili parametreler tartışılmıştır. Ayrıca elektron hızlandırıcıları ile diğer radyasyon kaynakları (Co-60 ve Cs-137 gama kaynakları) karşılaştırılmıştır.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/146
Appears in Collections:Konferans 2000-2009 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80007.pdf362.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.