Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/148
Title: Düşük enerjili (< 50 MeV) siklotron tipi bir hızlandırıcı ile (55)Co, (57)Co, (60)Cu, (61)Cu, (64)Cu ve (67)Cu radyoizotoplarının üretilebilirliği ve potansiyel uygulama alanları
Authors: Vural, Mustafa
Turhan, Şeref
Karadağ, Mustafa
Türk Çakır, İlkay
Demircioğlu, Bengü
Parmaksız, Aydın
Yücel, Haluk
TAEK-ANAEM
Keywords: Low energy
Düşük enerji
Cyclotron
Siklotron
Accelerator
Hızlandırıcı
Radioisotope
Radyoizotop
Particle accelerators
Parçacık hızlandırıcıları
Radioisotopes
Radyoizotoplar
Issue Date: 14-Sep-2004
Publisher: Türk Fizik Derneği
Citation: Vural, M., Turhan, Ş., Karadağ, M., Türk Çakır, İ., Demircioğlu, B., Parmaksız, A. ve Yücel. H. (2004). Düşük enerjili (< 50 MeV) siklotron tipi bir hızlandırıcı ile (55)Co, (57)Co, (60)Cu, (61)Cu, (64)Cu ve (67)Cu radyoizotoplarının üretilebilirliği ve potansiyel uygulama alanları. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004. Bodrum.
Abstract: Bu çalışmada, ANAEM’de kurulması düşünülen siklotron tipi bir hızlandırıcı (Ep= 15 MeV-30 MeV, I(p)= 350 µA; E(d)= 9 MeV-15 MeV, I(d)= 30 µA) ile (55)Co (t(1/2) = 17.6 h, I(β)+= % 70), (60)Cu (t(1/2)= 23,7 min, I(β)+= % 93), (61)Cu (t(1/2)= 3,32 h, I(β)+= % 60), (64)Cu (t(1/2)=12,7 h, I(β)+= % 19), (67)Cu (t(1/2)=61,9 h, I(β)= % 100) ve (57)Co (t(1/2)=271,3 d) radyoizotopların üretim aktiviteleri ve verimleri farklı tepkimeler göz önüne alınarak hesaplanmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/148
Appears in Collections:Konferans 2000-2009 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80008.pdf460.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.