Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1591
Title: IBD kodu - iki boyutlu çok gruplu nötron difüzyon kodu
Other Titles: Cods IBD - A two dimensional, multigroup neutron diffusion code
Authors: Tuncel, Raşit
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Cods IBD
IBD kodu
Neutron diffusion code
Nötron difüzyon kodu
Computer codes
Issue Date: 1978
Publisher: T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Tuncel, R. ve Adalıoğlu, U. (1978). IBD kodu - iki boyutlu çok gruplu nötron difüzyon kodu. İstanbul : T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Rapor No. 190
Abstract: IBD kodu iki boyutlu, çok gruplu, çok bölgeli x-y ve r-z geometriklerinde ve çeşitli sınır şartlarında direk, adjoint nötron akıları ile güç dağılımını hesap etmektedir. Sonlu fark difüzyon ve adjoint akı denklemleri ileri yoketme geri, yerine koyma metodu ile çözülmektedir. Denklemlerin çözümünde iki iterasyon mevcut olup iç iterasyonda Liebman hızlandırması dış iterasyonda da Chebyshev hızlandırması kullanılmıştır. Kod FORTRAN 4 lisanı ile yazılmış olup IBM-370'e göre hazırlanmıştır.
Code IBD calculates two dimensional, multiregional, multigroup direct and adjoint fluxes, and power distribution in x-y or t-z geometries under different boundary conditions. Finite difference equations are solved by the forward elimination backward substitution method. Two iterations, inner and outer iterations, used for the solution accelarate fluxes according to Liebman and Chebyshev techniques respectively. Code is written for IBM-370 machine.
Description: TAEK D.N. 7750
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1591
Appears in Collections:Rapor 1970-1979 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7750.pdf10.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.