Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1597
Title: Mutasyon ıslahı ile geliştirilen domates hatların verim ve kalite özellikleri
Other Titles: Yield and quality traits of developed tomato lines by mutation breeding
Authors: Kantoğlu, K. Yaprak
Sağel, Zafer
Tutluer, İhsan
Peşkircioğlu, Hayrettin
Kunter, Burak
Özçoban, Mustafa
Işık, Zafer
Özmen, Dilan
İç, Erhan
Şekerci, Süreyya
Günçağ, Nüket
Seçer, Emine
Şenay, Ali
Aydın, Gülizar
Durna, Yüksel
Babahanoğlu, Nejdet
Şirin, Hamza
TAEK-SANAEM
Keywords: Tomato
Domates
Mutation
Mutasyon
Mutation breeding
Mutasyon ıslahı
Gamma irradiation
Gama ışınlaması
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Uluslararası Bitki Islahı Kongresi
Citation: Kantoğlu, K. Y. ... [ve arkadaşları]. (2013). Mutasyon ıslahı ile geliştirilen domates hatların verim ve kalite özellikleri. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi, 10-14 Kasım 2013. Antalya.
Abstract: Orta Anadolu Bölgesi için ekonomik önem taşımakta olan Ayaş kökenli yer tipi domateste verim ve kaliteye yönelik olarak bir takım karakterleri iyileştirmek amacıyla yürütülen mutasyon ıslahı çalışmasına ait elde edilen verilerin bir kısmı bu çalışmada sunulmuştur. Araştırmada domates için etkili ışın dozu (ED50) olarak belirlediğimiz 150 Gy ışın dozu ile ışınlanmış tohumlar kullanılmıştır. M4 aşamasından itibaren verim, meyve sertliği, kuru madde oranı, brix değeri ve meyvelerin antioksidan (lycopen, beta karoten, lutein ve C vitamini gibi) içerikleri incelemiştir. Burada sunulan çalışmada kontrol ve 16 M5 seviyesinde seçilmiş mutant hatta ait verim, meyve sertliği, kuru madde oranı ve brix verileri sunulmuştur. Elde edilen veriler üzerinde yapılmış olan istatistiki analizler sonucunda kuru madde ve brix değerleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önem arz etmediği, ancak verim ve meyve sertliği açısından elde edilen veriler arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemli olduğu belirlenmiştir. Meyve sertliği açısından kontrole göre 9/31, 9/22, 8/127 ve 8/50 nolu hatların üstün özellik gösterdiği ve verim açısında da 9/22, 8/127, 8/135 ve 8/96 kodlu mutant hatların kontrolden daha verimli olduğu tarafımızdan saptanmıştır. Halen seçilen hatlarda tescile yönelik son çalışmaların yapılmasına devam edilmektedir.
Some of the data obtained from the mutation breeding study of Ayaş originated field grown tomato which has an economic value for Central Anatolia Region have been presented in terms of the improvement of yield and quality traits. 150 Gy is used for seed irradiation as the effective irradiation dose (ED50). Yield, fruit firmness, dry matter, brix and antioxidant (lycopene, beta carotene, lutein and vitamin C) content analysis have been started at M4 generation and continued at each stage. In this study, results of the 16 selected mutant lines at M5 stage and control material have been presented for yield, fruit firmness, dry matter, brix level. According to statistical results of brix and dry matter content, there is no significant difference between the mutants lines and control, whereas the statistical importance have been determined between mutants lines and control for both yield and fruit firmness. 9/31, 9/22, 8/127 and 8/50 coded mutant lines for fruit firmness and 9/22, 8/127, 8/135 and 8 /96 coded mutant lines for yield have shown better performance than control. The studies still continue in terms of registration process on selected mutant lines.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1597
Appears in Collections:Konferans 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80045.pdf592.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.