Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1603
Title: Environmental radioactivity measurements in Bartın province, North Anatolia Region
Other Titles: Kuzey Anadolu Bölgesinde bulunan Bartın ilinde çevresel radyoaktivite ölçümleri
Authors: Karahan, Gürsel
Kapdan, Enis
Bingöldağ, Nesli
Ataksor, Berna
Taşkın, Halim
Orhan, Nilgün
Bıyık, Recep
TAEK-Teknoloji Geliştirme Dairesi
Keywords: Cancer risk
Kanser riski
Radionuclide
Radyonüklid
Gamma dose rate
Gama doz hızı
Gross alpha
Toplam alfa
Gross beta
Toplam beta
Biological effective radiation dose
Biyolojik etkin radyasyon dozu
Bartın
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Karahan, G. ... [ve arkadaşları]. (2019). Environmental radioactivity measurements in Bartın province, North Anatolia Region. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(1), 42-48.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kuzey sahilindeki Bartın ili için fon radyoaktivite düzeylerini belirlemek ve ilgili sağlık risklerini değerlendirmektir. Bu amaçla toplanan toprak örnekleri gama spektrometresi yöntemi ile analiz edilmiş, dış ortamdaki gama doz oranları yerinde ölçümlerle araştırılmış ve toplanan içme suyu örnekleri gaz akışlı orantılı sayaç ile analiz edilmiştir. Topraktaki 226Ra, 232Th, 40K ve 137Cs radyonüklitlerinin ortalama aktivitesi, Bartın ili için sırasıyla 20.2 ± 7.3, 26.9 ± 10.5, 445 ± 175, 6.4 ± 6.4 Bq kg-1 olarak belirlenmiştir. Bölge için ortalama yerden 1 m yükseklikte havada absorbe edilen gama doz hızı, 56 ± 15 nGy h-1 olarak ölçülmüştür. İçme suyu için ortalama toplam alfa ve beta aktivitesi sırasıyla 0.039 ± 0.048 ve 0.135 ± 0.403 BqL-1 olarak bulunmuştur. Bölgede yaşayanlar için kozmik, karasal radyasyonlar ve sudaki alfa-beta aktivitesine bağlı ortalama yıllık efektif doz değerleri, sırasıyla, 0.03 ± 0.01, 0.04 ± 0.01 ve 0.02 ± 0.03 mSv olarak hesaplanmıştır. Her bir radyolojik parametrenin bölge için çizilen dağılım haritası makalede sunulmaktadır.
The aim of this study is to determine the background radioactivity levels and assess the relevant health risks for Bartın province located north coast of Turkey. For this purpose the collected soil samples were analyzed by the method of gamma spectrometry, outdoor gamma dose rates were investigated by in-situ measurements and the collected drinking water samples were analyzed by proportional counter with gas flow. The average activity of radionuclides 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs in soil were determined as 20.2±7.3, 26.9±10.5, 445±175, 6.4±6.4 Bq kg-1 respectively for Bartın province. The mean outdoor absorbed gamma dose rate was measured 1 m away from the ground as 56±15 nGy h-1 for the region. The average gross alpha and beta activity for drinking water were found to be 0.039±0.048 and 0.135±0.403 Bq L-1 respectively. The average annual effective dose value due to cosmic, terrestrial radiations and alpha-beta activity in water was calculated as 0.03±0.01, 0.04±0.01 and 0.02±0.03 mSv respectively for people living in the region. Spatial distribution map of each radiologic parameter plotted for the region is presented in the paper.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/496906
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1603
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60017.pdf242.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.