Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarahan, Gürsel-
dc.contributor.authorKapdan, Enis-
dc.contributor.authorBingöldağ, Nesli-
dc.contributor.authorAtaksor, Berna-
dc.contributor.authorTaşkın, Halim-
dc.contributor.authorOrhan, Nilgün-
dc.contributor.authorBıyık, Recep-
dc.date.accessioned2020-01-23T12:11:56Z-
dc.date.available2020-01-23T12:11:56Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.citationKarahan, G. ... [ve arkadaşları]. (2019). Environmental radioactivity measurements in Bartın province, North Anatolia Region. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(1), 42-48.tr_TR
dc.identifier.issn0254-5446tr_TR
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/496906-
dc.identifier.urihttp://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1603-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kuzey sahilindeki Bartın ili için fon radyoaktivite düzeylerini belirlemek ve ilgili sağlık risklerini değerlendirmektir. Bu amaçla toplanan toprak örnekleri gama spektrometresi yöntemi ile analiz edilmiş, dış ortamdaki gama doz oranları yerinde ölçümlerle araştırılmış ve toplanan içme suyu örnekleri gaz akışlı orantılı sayaç ile analiz edilmiştir. Topraktaki 226Ra, 232Th, 40K ve 137Cs radyonüklitlerinin ortalama aktivitesi, Bartın ili için sırasıyla 20.2 ± 7.3, 26.9 ± 10.5, 445 ± 175, 6.4 ± 6.4 Bq kg-1 olarak belirlenmiştir. Bölge için ortalama yerden 1 m yükseklikte havada absorbe edilen gama doz hızı, 56 ± 15 nGy h-1 olarak ölçülmüştür. İçme suyu için ortalama toplam alfa ve beta aktivitesi sırasıyla 0.039 ± 0.048 ve 0.135 ± 0.403 BqL-1 olarak bulunmuştur. Bölgede yaşayanlar için kozmik, karasal radyasyonlar ve sudaki alfa-beta aktivitesine bağlı ortalama yıllık efektif doz değerleri, sırasıyla, 0.03 ± 0.01, 0.04 ± 0.01 ve 0.02 ± 0.03 mSv olarak hesaplanmıştır. Her bir radyolojik parametrenin bölge için çizilen dağılım haritası makalede sunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the background radioactivity levels and assess the relevant health risks for Bartın province located north coast of Turkey. For this purpose the collected soil samples were analyzed by the method of gamma spectrometry, outdoor gamma dose rates were investigated by in-situ measurements and the collected drinking water samples were analyzed by proportional counter with gas flow. The average activity of radionuclides 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs in soil were determined as 20.2±7.3, 26.9±10.5, 445±175, 6.4±6.4 Bq kg-1 respectively for Bartın province. The mean outdoor absorbed gamma dose rate was measured 1 m away from the ground as 56±15 nGy h-1 for the region. The average gross alpha and beta activity for drinking water were found to be 0.039±0.048 and 0.135±0.403 Bq L-1 respectively. The average annual effective dose value due to cosmic, terrestrial radiations and alpha-beta activity in water was calculated as 0.03±0.01, 0.04±0.01 and 0.02±0.03 mSv respectively for people living in the region. Spatial distribution map of each radiologic parameter plotted for the region is presented in the paper.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherTurkish Atomic Energy Authoritytr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCancer risktr_TR
dc.subjectKanser riskitr_TR
dc.subjectRadionuclidetr_TR
dc.subjectRadyonüklidtr_TR
dc.subjectGamma dose ratetr_TR
dc.subjectGama doz hızıtr_TR
dc.subjectGross alphatr_TR
dc.subjectToplam alfatr_TR
dc.subjectGross betatr_TR
dc.subjectToplam betatr_TR
dc.subjectBiological effective radiation dosetr_TR
dc.subjectBiyolojik etkin radyasyon dozutr_TR
dc.subjectBartıntr_TR
dc.titleEnvironmental radioactivity measurements in Bartın province, North Anatolia Regiontr_TR
dc.title.alternativeKuzey Anadolu Bölgesinde bulunan Bartın ilinde çevresel radyoaktivite ölçümleritr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalTurkish Journal of Nuclear Sciencestr_TR
dc.contributor.departmentTAEK-Teknoloji Geliştirme Dairesitr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.startpage42tr_TR
dc.identifier.endpage48tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60017.pdf242.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.