Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1610
Title: Effect of modelling cross-flow on the simulation of SBLOCA experiments of PSB-VVER test facility
Other Titles: PSB-VVER test tesisinin KKSKK deneylerinin benzeşiminde çapraz-akış modellenmesinin etkisi
Authors: Türkal, Tuğçe
Ergün, Şule
TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
0000-0002-1113-7382
Keywords: Loss of coolant accident
Soğutucu kaybı kazası
Small break
Küçük kırık
Thermal-hydraulic analysis
Termal-hidrolik analiz
Code validation
Kod doğrulama
PSB-VVER
VVER
RELAP5
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Türkal, T. ve Ergün, Ş. (2019). Effect of modelling cross-flow on the simulation of SBLOCA experiments of PSB-VVER test facility. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(2), 105-117.
Abstract: Bu çalışmada, PSB-VVER test tesisinde küçük kırıklı soğutucu kaybı kazası (KKSKK) modellenmiştir. OECD PSB-VVER projesi kapsamında hazırlanmış olan bir RELAP5 kodu girdi dosyası kullanılarak, termal-hidrolik kanallar arasında çapraz akış modellenmiştir. Çapraz akışın modellenmesi sonucunda akışın karıştığı gerçekçi durumlar için simülasyon sonuçları incelenmiştir. Bu simülasyon sonuçları, akışın karışmadığı durumla kıyaslanmış ve maksimum yakıt sıcaklığı, akümülatör ve düşük basınç soğutma sistemi devreye giriş zamanı, kütlesel akış hızı parametrelerinin çapraz akıştan nasıl etkilendiği gözlemlenmiştir. Kor nodalizasyonunda yapılan değişiklikler ve hesaplar RELAP5 MOD 3.5 veri dosyasına işlenerek elde edilen sonuçlar PSB-VVER tesisi deneysel sonuçları ile kıyaslanarak kod doğrulaması yapılmıştır.
In this work, small break loss of coolant accident (SBLOCA) was modelled at PSBVVER test facility. By using a RELAP5 input deck prepared during OECD PSB-VVER project, cross-flow flow between the thermalhydraulic channels is modeled. As the result of modelling lateral flow, the results of simulations were investigated for the realistic situations where the flow is mixed. The results of simulations were compared with the results obtained by simulating the cases where flow mixing was not modeled and effect of modelling cross-flow on the calculation of peak clad temperature, actuation time of the accumulator and the low pressure emergency core cooling system in addition to mass flow rate was observed. Code validation was performed by comparing PSB-VVER test facility experimental results with the simulation results obtained by changing the core nodalization in RELAP5 MOD 3.5 input file for crossflow modelling.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/51312/647954
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1610
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60023.pdf484.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.