Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArıkan, İsmail Hakkı-
dc.contributor.authorGüven, Neşe-
dc.contributor.authorCem, Mesrure-
dc.contributor.authorAksöz, Yılmaz-
dc.contributor.authorHızarcı, Sabri-
dc.contributor.authorErtürk, Korhan-
dc.contributor.authorÖzdemir, Tonguç-
dc.contributor.authorŞahin, Ahmet Ümit-
dc.contributor.authorÖzgür, Evrim-
dc.contributor.authorTürkeş Yılmaz, Sibel-
dc.contributor.authorUğur, Emsal-
dc.contributor.authorTerzi, Rauf-
dc.contributor.authorAltunkal, Osman-
dc.contributor.authorEcevit, Safiye Tuba-
dc.contributor.authorDenizli, Fatma-
dc.contributor.authorDelen Ateş, Bürke Meltem-
dc.contributor.authorAkyıldız, Şerife-
dc.contributor.authorKayacılar, Yasemin-
dc.date.accessioned2017-01-12T11:27:32Z-
dc.date.available2017-01-12T11:27:32Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationArıkan, İ. H. ...[ve arkadaşları]. (2010). Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2010. Ankara : TAEK RSGD.tr_TR
dc.identifier.urihttp://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/173-
dc.descriptionTENMAK D.N. 10032tr_TR
dc.description.abstractBu dokümanda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2010 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları verilmekte ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2010 yılı süresince gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. TAEK kayıtlarına göre, 2010 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde toplam 8975 kuruluşta X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır. Mevcut radyasyon kaynaklarının % 77’si tıpta, % 23’ü ise endüstride ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bu kayıtlara göre 2010 yılı sonu itibarıyla 11707 tıbbi radyoloji cihazı, 3468 diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile 190 radyoterapi cihazı kullanılmaktadır. Ayrıca, Ülkemizde açık kaynakların kullanıldığı 280 adet nükleer tıp laboratuvarı ve FDG (Florodeoksiglikoz) üretimini yapan 7 üretim tesisi bulunmaktadır. Öte yandan, 2010 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 642 endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 2896 adet sabit nükleer ölçüm cihazı ile 235 adet taşınabilir yoğunluk ve nem ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla kullanılan 2578 adet paket/bagaj kontrol cihazı ve 6 adet tır tarama sistemi bulunmaktadır. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlaması amacıyla çalışmakta olan 4 ışınlama tesisi mevcuttur. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülmekte olan yetkilendirme faaliyetleri kapsamında 2010 yılında 5000’i aşkın işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden 3322 adeti radyasyon kaynakları ile uygulama ve faaliyetleri yürütmek üzere Kurumumuza başvuran kişilere kullanma/ bulundurma lisansı düzenlenmesi işlemidir. 2010 yılı boyunca ülke genelinde 1359 kuruluşta koşulların yetkilendirilmeye uygunluğunun tespiti amacıyla 2406 radyasyon kaynağının radyasyon kontrolü ve yetkilendirme koşullarının devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi amacı ile 511 kuruluşta 2506 radyasyon kaynağının radyasyon güvenliği denetimi gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this document, the information on the nationwide distribution of the registered radiation sources placed in Turkish Atomic Energy Authority’s (TAEA) archive by the year of 2010 and transactions that realized in the scope of authorization and inspection activities carried out by Radiation Health and Safety Department in the year of 2010 are presented. According to TAEA archive, as of 2010; the number of private or governmental installations using x-ray devices, sealed and unsealed radioactive sources and equipments which include radioactive sources is 8975. 77 percent of the radiation sources are used in medical sector while the rest of them are used in industrial or other activities. 11707 diagnostic and interventional radiology units in medicine, 3468 diagnostic radiology units in dentistry, and 190 radiotherapy equipments include radioactive sources or x-ray generators are in use at the end of 2010 according to the TAEA archive. There are also 280 nuclear medicine laboratories dealing with unsealed radioactive sources and 7 FDG production facilities, in the country. On the other hand, 642 industrial radiography/radioscopy units, 2896 sited nuclear gauges and 235 mobile density and moisture gauges are being used in country as of the end of 2010. Besides that, there are 2578 x-ray devices for package control and 4 vehicle screening devices for the security purposes. 4 irradiation facilities are operated for irradiation of food, feed, medical devices and other goods. More than 5000 transactions were carried out by Radiation Health and Safety Department in the scope of authorization procedures in the year of 2010. 3322 of them were the procedures to issue license for the institutions to have or use the radiation sources. Radiation monitoring as a part of pre-authorization of 2406 radiation sources in 1359 installations and inspection of 2506 radiation practices in 511 installations have been realized in 2010.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRadiation protection -- Turkeytr_TR
dc.subjectRadyasyondan korunma -- Türkiyetr_TR
dc.subjectRadiation sources -- Turkeytr_TR
dc.subjectRadyasyon kaynakları -- Türkiyetr_TR
dc.titleTürkiye'de radyasyon kaynakları : 2010tr_TR
dc.typebooktr_TR
dc.contributor.departmentTAEK-RSGDtr_TR
Appears in Collections:Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2010-2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10032.pdf6.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.