Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1775
Title: Studies on the enzootic ataxia in lambs in Turkey
Authors: Göksoy, K.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Enzootic ataxia
Enzootik ataksi
Lambs
Kuzular
Turkey
Türkiye
Issue Date: Feb-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Göksoy, K. (1977). Studies on the enzootic ataxia in lambs in Turkey. Technical Journal, 4(1), 19-23.
Abstract: Birçok araştırıcı 1961 den beri Türkiye'de kuzularda seyreden Enzootic ataxia (çarpık) hastalığı üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Bunlar arasında hastalığın makroskopik ve mikroskopik görünüşleri, klinik bulgular, toprak, bitki, plasma karaciğer ve beyinde bakır konsantrasyonlarının tayini ve bakır tuzları vererek hastalığın tedavisi yer almaktadır. Bu çalışmalar hastalığın pirimer ya da sekonder bir bakır yetmezliğinden ileri gelip gelmediğini açıklamaya yetmemektedir. Etyolojik faktörün önemini dikkate alarak Türkiye’de kuzularda Enzootic ataxia üzerinde bazı çalışmaların yapılması gereklidir.
Since 1961 several research workers carried out different types of works on the Enzootic ataxia in lambs in Turkey, such as: investigations of macroscopic and microscopic appearences of the disease,clinical findings, determination of copper concentration in soil, plants, and blood plasma, liver and brain and the possibility of curing the disease by copper compounds. These works couldn’t make whether the etiology of the disease is a primary or secondary copper deficiency. Regarding the importance of the factor (or factors) affecting on the disease more works should be carried on on the Enzootic ataxia in Iambs in Turkey.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1775
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 1 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s1_3.pdfYayıncı Sürümü1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.