Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1776
Title: Electron microscope observations of asbestos in drinking water
Authors: Selçuk, A.
Durlu, T. N.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Drinking water
İçme suyu
Asbestos
Asbest
Electron microscope observations
Elektron mikroskobu gözlemleri
Issue Date: Feb-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Selçuk, A. ve Durlu, T. N. (1977). Electron microscope observations of asbestos in drinking water. Technical Journal, 4(1), 24-27.
Abstract: Anadoluda akciğer kanserinin çok görüldüğü iki köyden alınan içme suyu numuneleri üzerinde yapılan elekronmikroskop gözlemlerinden sonra bu sularda farklı miktarlarda amyant kristalinin varlığı bulunmuş ve bu kristallerin bazı parametreleri tayin edilerek, standart amyant numunesi için bulunan parametrelerle aynı olduğu tesbit edilmiştir.
The existence of asbestos crystals in drinking water samples of two Anatolian villages are investigated by means of transmission electron microscopy. After the special preparation of electronmicroscope foils, asbestos crystals are found in different densities. Determined crystalographic parameters are compared with the standart samples and the same values are obtained.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1776
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 1 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s1_4.pdfYayıncı Sürümü3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.