Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1778
Title: Explanation of neutron time decay constant in a medium by means of neutron first collision probability
Authors: Özmutlu, C.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Neutron time decay constant
Nötron zaman bozunma sabiti
Neutron first collision probability
Nötron ilk çarpışma olasılığı
Issue Date: Jun-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Özmutlu, C. (1977). Explanation of neutron time decay constant in a medium by means of neutron first collision probability. Technical Journal, 4(2), 31-44.
Abstract: «Sonlu bir ortamda, nötron ortalama serbest yolu ortamın büyüklük ve geometrisine bağlıdır» şeklinde yeni bir görüş verilmiştir. Bu görüşün neticesi olarak, termik nötron sahasında, lineer extrapolasyon mesafesinin ve difizyon kat sayısının büyüklük ve geometri bağımlılığı elde edilmiştir. Bu parametrelerin, termik nötron zaman bağımlılığına ithal edilmesiyle, termik nötron zaman bozulma sabiti için yeni bir ifade elde edilmiştir. Lineer extrapolasyon mesafesi ve termik nötron zaman bozulma sabiti, su, ağır su, berilyum grafit ve parafin ortamlarında ve sonsuz dilim, sonsuz silindir ve küre geometrileri için incelenmiştir. Sonlu ortamlarda termik nötron zaman bozulması için verilen bu yorum, geometrik bükülmenin bütün değerleri için, hatta hiç bir limit değeri olmaksızın çok ufak geometrilerde dahi geçerli bulunmuştur.
The concept, «In a finite medium, the neutron mean free path depends on size and geometry of the medium» has been given. In the field of thermal neutrons, as the result of this concept, the size and geometry dependence of linear extrapolation distance and diffusion coefficient have been obtained. By introducing these parameters into the time dependence of thermal neutrons in finite mediums, a new explanation of thermal neutron time decay constant has been obtained. Linear extrapolation distance and thermal neutron time decay constant have been determined for the mediums of water, beryllium, graphite and paraffin. This explanation of thermal neutron time decay in finite mediums has been found valid for full range of geometric buckling, even for very small geometries without any limitation on the size.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1778
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 2 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s2_1.pdfYayıncı Sürümü5.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.