Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1779
Title: Dependence of the gamma-ray linear attenuation coefficient on the amount of cement in concrete
Authors: Dinçer, S.
Barutcugil, E.
Özyol, H.
Birsen, N.
Sevimli, H.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma Merkezi
Keywords: Amount of cemet
Çimento miktarı
Concrete
Beton
Linear attenuation coefficient
Lineer zayıflama katsayısı
Dependence
Bağımlılık
Gamma rays
Gama ışınları
Issue Date: Jun-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Dinçer, S. ... [ve arkadaşları]. (1977). Dependence of the gamma-ray linear attenuation coefficient on the amount of cement in concrete. Technical Journal, 4(2), 45-51.
Abstract: İyi kolime edilmiş dar bir gamma-ışını demeti kullanılmak suretiyle Cs-137 kaynağına ait 662 keV enerjili gamma ışınları için betonun lineer azaltma katsayısı ölçülmüş ve beton içindeki çimento dozajına bağlı olarak bu katsayının değişimi incelenmiştir.
The effect of the amount of cement in concrete on gamma-ray linear attenuation coefficient for 662 keV gamma-rays was studied using concrete blocks with different compositions, and a well collimated narrow beam geometry.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1779
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 2 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s2_2.pdfYayıncı Sürümü2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.