Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1781
Title: The use of p-n junction diodes as low temperature thermometers
Authors: Türek, D.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Thermometers
Termometreler
Low temperature
Düşük sıcaklık
p-n junction diodes
p-n bağlantı diyotları
Issue Date: Jun-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Türek, D. (1977). The use of p-n junction diodes as low temperature thermometers. Technical Journal, 4(2), 60-67.
Abstract: Çeşitli p-n eklem tipi silikon ve germanyum diyotların sıcaklık - doğru beslem karakteristikleri 77-300 °K sıcaklık bölgesinde incelenmiştir. Sıcaklık - doğru beslem karakteristikleri ekstrapole edilerek silikon ve germanyumun sıfır °K'deki enerji band aralıkları hesaplanmıştır. Bulunan değerlerin diğer yöntemlerle elde edilen değerlerle uyuştuğu ve aynı zamanda bu diyotların bir alçak sıcaklık termometresi olarak da kullanılabileceği gösterilmiştir.
Temperature versus forward voltage characteristics are studied for different p-n junction silicon and germanium diodes for 77-300 CK temperature range. The zero temperature energy gaps of silicon and germanium are calculated by extrapolating the temperature vs. forward voltage characteristics to zero temperature. The results are in good agreement with values obtained by other authors. At the same time, it was shown that the p-n junction diodes could be used as low temperature thermometers.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1781
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 2 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s2_4.pdfYayıncı Sürümü2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.