Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1812
Title: Determination of pore distribution in sepiolite from DTA
Authors: Sarıkaya, Y.
Bölüm Yok
Keywords: DTA data
DTA verileri
Pore distribution in sepiolite
Sepiyolitte gözenek dağılımı
Determination
Belirleme
Issue Date: Oct-1979
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Sarıkaya, Y. (1979). Determination of pore distribution in sepiolite from DTA. Technical Journal, 6(3), 87-92.
Abstract: DTA verilerinden çıkılarak sepiolit içindeki gözeneklerin yarıçap boyutlarına göre dağılımı tayin edilmiştir. Ayrıca bir gözenekli adsorplayıcının aktivasyon sıcaklığının gözenek yarıçapına bağlılığı bulunmuştur.
The radius-size distribution of pores in sepiolite has been determined from the DTA data. Furthermore the pore radius dependency of activation temperature for a porous adsorbent has been obtained.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1812
Appears in Collections:Cilt 6 - Sayı: 3 (1979)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1979_v6_s3_3.pdfYayıncı Sürümü2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.