Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1813
Title: Determination of pore radius and activation temperature of alumina
Authors: Sarıkaya, Y.
Bölüm Yok
Keywords: Alumina
Alümina
Activation temperature
Aktivasyon sıcaklığı
Pore radius
Gözenek yarıçapı
Determination
Belirleme
Issue Date: Oct-1979
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Sarıkaya, Y. (1979). Determination of pore radius and activation temperature of alumina. Technical Journal, 6(3), 93-96.
Abstract: Aiümina (MERK) su ile iyice doyurulmuştur. Aluminada kondense olan suyun üçlü nokta sıcaklığı tayin edilmiştir. Bu sıcaklık termal analiz yöntemiyle normal suyunkinden 11°C daha aşağıda bulunmuştur. Kapilerlerde yoğunlaşan suyun üçlü nokta düşmesinden aiümina gözeneklerinin ortalama yarıçapı 43 A° olarak hesaplanmıştır. Bu değer kullanılarak normal atmosfer basıncı altında alumünanın aktivasyon sıcaklığı 580 K olarak hesaplanmıştır.
Alumina (MERK) was soaked with water. The triple point temperature of water, which is condensed in alumina was observed. It has been found 11°C below the bulk water temperature measured by thermal analysis method. The mean radius of pore of alumina has been calculated as 43 A° from the triple point depression of the capillary condensed water. Using this value, the activation temperature of alumina has been calculated as 580 K under the atmospheric pressure.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1813
Appears in Collections:Cilt 6 - Sayı: 3 (1979)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1979_v6_s3_4.pdfYayıncı Sürümü1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.