Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1816
Title: Application of pulsed neutron technique for neutron first collision probability studies in finite media
Authors: Özmutlu, C.
Barutçugil, E.
Özyol, H.
Dinçer, S.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Application of pulsed neutron technique
Darbeli nötron tekniğinin uygulanması
Neutron first collision probability studies
Nötron ilk çarpışma olasılığı çalışmaları
Finite media
Sonlu ortam
Issue Date: Apr-1980
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Özmutlu, C. ... [ve arkadaşları]. (1980). Application of pulsed neutron technique for neutron first collision probability studies in finite media. Technical Journal, 7(1), 3-7.
Abstract: Sonlu ortamlarda nötron İlk çarpışma olasılığının ölçülmesine alt yeni bir yöntem verilmiştir. Yükseklikleri sonsuz kabul edilebilen, farklı çap değerlerindeki silindir geometrili su ortamlarda nötron ilk çarpışma olasılıkları ölçülmüştür. Deneyde, pulslu nötron kaynağı olarak KAMAN A-1001 model nötron jeneratörü kullanılmıştır. Ortamdaki termik nötron yoğunluğunun zamana bağlı değişiminin incelenmesinde, BF3 nötron dedektörü ile birlikte zaman analizörü kullanılmıştır. Sonlu ortamlarda termik nötronların zaman bozulması için nötron ilk çarpışma olasılığına bağlı bir yorum verilmiştir. Silindir geometrili su ortamlarında ölçülen termik nötron zaman bozulma sabitleri, söz konusu yoruma uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu suretle sonsuz silindir geometrili su ortamlarda nötron ilk çarpışma olasılığı ölçülmüştür.
A method used to determine neutron first collision probabilities in finite media has been given. Neutron first collision probabilities in finite cylindrical geometry water media having different radius and Infinite height were determined. KAMAN A-1001 model neutron generator was used as pulsed neutron source and a BF3 detector was adopted to carry out time - dependent thermal neutron density distribution measurements. Neutron time decay in finite media has been explained on the basis of neutron first collision probability and following this interpretation, thermal neutron decay constants measured in the cylindrical geometry water media have been evaluated. Consequently, using the proposed method, neutron first collision probabilities were determined.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1816
Appears in Collections:Cilt 7 - Sayı: 1 (1980)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1980_v7_s1_1.pdfYayıncı Sürümü1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.