Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1817
Title: Yields of products in the spontaneous fission of 252Cf by direct gamma ray spectroscopy
Authors: Toppare, L.
Erten, H. N.
Aras, N. K.
Bölüm Yok
Keywords: Gamma ray spectrometry
Gama ışını spektrometresi
Yields of products
Ürün verimleri
Fission
Fisyon
Spontaneous
Doğal
252Cf
Issue Date: Apr-1980
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Toppare, L., Erten, H. N. ve Aras, N. K. (1980). Yields of products in the spontaneous fission of 252Cf by direct gamma ray spectroscopy. Technical Journal, 7(1), 8-14.
Abstract: Cf 252 izotopunun kendiliğinden bölünme ürünlerinin hafif ve ağır bölgelerdeki verimleri gama ışını spektreskopisi tekniği ile ölçülmüştür. Uygun toplama, soğutma ve sayım zamanlarının seçimi ile yarı ömürleri bir dakika ile bir saat arasında bulunan ürünlerin gözlenmesi mümkün olmuştur. Kümülatif zincir verimleri kullanılarak, grafiksel bir metodla nötron sayısı parçacık kütlesinin fonksiyonu olarak elde edilmiştir.
Yields of products both in the light and heavy sides in the spontaneous fission of 252Cf were measured by direct gamma ray spectroscopy technique. By suitably choosing collection times, cooling and counting times, it was possible to observe products with half-lives between one minute and one hour. A graphical method was utilized to obtain the number of neutrons as a function of fragment mess using cumulative chain yields.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1817
Appears in Collections:Cilt 7 - Sayı: 1 (1980)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1980_v7_s1_2.pdfYayıncı Sürümü2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.