Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1819
Title: Monte - Carlo calculation on the de - excitation of fission fragments in the spontaneous fission of 252Cf
Authors: Kıldır, M.
Aras, N. K.
Bölüm Yok
Keywords: Monte - Carlo calculation
Monte - Carlo hesaplaması
Excitation of fission fragments
Fisyon fragmanlarının eksitasyonu
Spontaneous fission
Kendiliğinden fisyon
252Cf
Issue Date: Apr-1980
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Kıldır, M. ve Aras, N. K. (1980). Monte - Carlo calculation on the de - excitation of fission fragments in the spontaneous fission of 252Cf. Technical Journal, 7(1), 25-38.
Abstract: 252Cf’nin kendiliğinden bölünmesinde oluşan birincil bölünme ürünlerinden ani - nötron ve gama ışınlarının ayrılması Monte-Carlo yöntemiyle incelendi. Her bir bölümünde oluşan tamamlıyan ürünlerin toplam uyarılama enerjisi, yarı-ampirik kütle denklemi ve deneysel toplam kinetik enerji değerleri yardımıyla bulundu. Bu enerjinin tamamlıyan birincil ürünler arasında dağılımı, kopma noktasındaki ürünlerin birbirine değen iki sferoid şeklinde alınmasıyla saptandı. Ani - nötron sayılarının, 3.684 ortalama değeri etrafında, Gauss eğrisiyle belirlenen bir dağılıma uydukları görüldü. Hesaplanan ortalama ani - nötron sayılarının ve gama ışınları toplam enerjisinin ürün kütlesiyle değişiminin deneysel verilerle uyum içerisinde olduğu görüldü. Gama ışıları toplam enerjisinin ürün yüküyle değişiminde gözlenen çift olma etkisi, ortalama ani-nötron sayılarının ürün yüküyle değişiminde gözlenemedi. İkincil bölünme ürünlerinin kütle ve yük dağılımı için hesaplanan değerlerde deneysel verilerle uyum içerisindedir.
The consequences of the evaporation of prompt neutrons and γ-rays from primary fission fragments in the spontaneous fission of 257Cf have been examined by a Monte - Carlo method. A semiempirica; mass equation arid experimental values of total kinetic energies are used to obtain the sum of excitation energies of complementary fragments. The division of this energy between complementary fragments is determined by the two-spheroid model for the scission configuration. The prompt neutron multiplicity distribution is found to be Gaussian about an average value of 3.634. Calculated values of the average number of prompt neutrons and the average values of the Total γ - ray energies of complementary fragments as a function of fragments mess are in good agreement with the experimental values. Calculated results for the charge dependence of total γ - pay energies show an odd - even effect, whereas no such effect is apparent in the charge dependence of the average number of neutrons. Mass and charge distributions of secondary fission fragments are also well reproduced in the calculations.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1819
Appears in Collections:Cilt 7 - Sayı: 1 (1980)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1980_v7_s1_4.pdfYayıncı Sürümü5.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.