Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1837
Title: Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı mekânlar için zırhlama hesaplamalarına ilişkin uluslararası standartların ve yöntemlerin incelenmesi ve ulusal standartların ve zırhlama hesaplaması yapan yazılımın geliştirilmesi
Other Titles: Research of international standards and methods about shielding calculations for places using radiation resources and development of national standarts and software with shielding calculations
Authors: Yıldırım, Şenay
Enni, Ömer
TAEK-RSGD
Keywords: Shielding
Zırhlama
Radiation
Radyasyon
Radiology
Radyoloji
Radyotherapy
Radyoterapi
Nuclear medicine
Nükleer tıp
Linear accelerator
Lineer hızlandırıcı
Brachytherapy
Brakiterapi
Tomotherapy
Tomoterapi
Gamma knife
Gama bıçağı
Cyber knife
Siber bıçağı
Simulator
Simülatör
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Enni, Ö. (2019). Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı mekânlar için zırhlama hesaplamalarına ilişkin uluslararası standartların ve yöntemlerin incelenmesi ve ulusal standartların ve zırhlama hesaplaması yapan yazılımın geliştirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Bu tezde çeşitli radyasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği alanların zırhlanmasına yönelik ülkemiz şartlarına uygun standartların geliştirilmesi ve bu standartlar doğrultusunda zırhlama hesabı yaparak zırhlama projesi için başvuruda bulunan kuruluşlara rapor üreten bir yazılımın hazırlanması amaçlanmıştır. Radyoloji alanında çeşitli grafi ve skopi cihazları; radyoterapi alanında lineer hızlandırıcı, brakiterapi, tomoterapi, gama bıçağı, siber bıçağı, simülatör cihazları; nükleer tıp alanında görüntüleme ve yataklı tedavi uygulamaları; endüstriyel radyografi ve radyoskopi uygulamaları bu kapsamda ele alınmıştır. İlgili ulusal mevzuat ve düzenleyici dokümanlar ile birlikte özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümleri Ulusal Konseyi adlı kuruluşların konuya ilişkin yaklaşımı ve teknik dokümanları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda zırhlama hesaplarının nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler ve zırhlama hesabı yaparak rapor üreten yazılım tez kapsamında sunulmuştur.
In this thesis, to develop standards for the shielding of the places where various radiation applications are carried out and to prepare a software that generates reports to the organizations applying for the shielding project by using these standards are aimed. Various radiography and radioscopy devices in the field of radiology; linear accelerator, brachytherapy, tomotherapy, gamma knife, cyber knife, simulator devices in the field of radiotherapy; imaging and inpatient treatment applications in the field of nuclear medicine; industrial radiography and radioscopy applications are covered in this context. Together with the relevant national legislation and regulatory documents, the approach and technical documents of the International Atomic Energy Agency and the National Council on Radiation Protection and Measurements have been examined in detail. As a result of these examinations, proposals on how to make shielding calculations and a software that generates reports by making shielding calculations are presented within the thesis.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1837
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40057.pdfTez Sahibi Sürümü17.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.