Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1838
Title: Nükleer tesisler için geoteknik parametrelerin belirlenmesi ve temel tasarımı
Other Titles: Determination of geotechnical parameters and foundation design for nuclear installations
Authors: Güner, Barış
Aslan, Taha
TAEK-NGD
Keywords: Nuclear installations
Nükleer tesisler
Geotechnical parameters
Geoteknik parametreler
Foundation design
Temel tasarımı
Stability analysis
Stabilite analizleri
Settlement
Oturma
Soil-structure interaction
Zemin-yapı etkileşimi
Liquefaction analysis
Sıvılaşma analizi
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Aslan, T. (2018). Nükleer tesisler için geoteknik parametrelerin belirlenmesi ve temel tasarımı. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Tez çalışmasında, nükleer tesislerin lisanslanması aşamasında temel tasarımı kapsamındaki stabilite analizleri, oturma hesapları, zemin-yapı etkileşimi ve sıvılaşma analizleri konularının gözden geçirme ve değerlendirme çalışmalarında kullanılabilecek değerlendirme kriterleri geliştirilmiştir. Ayrıca temel tasarımında kullanılan geoteknik parametrelerin belirlenmesi için gerçekleştirilen geoteknik araştırma çalışmalarının denetimlerinde kullanılabilecek değerlendirme kriterleri geliştirilmiştir. Bu amaçla, ulusal mevzuat ve düzenleyici dokümanlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının konuya ilişkin yaklaşımı ve dokümanları, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Japonya gibi örnek ülkelerin tez konularıyla ilgili düzenleyici ve teknik dokümanları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde geoteknik ve jeofizik araştırma çalışmaları, bu çalışmalarda kullanılan saha ve laboratuvar deneyleri, temel tasarımı, temel tasarımında kullanılan stabilite analizleri, oturma hesapları, zemin-yapı etkileşimi ve sıvılaşma analizleri konularıyla ilgili teknik bilgiler derlenmiş, bu konulara ilişkin değerlendirme kriterleri oluşturulmuştur.
In this thesis, the evaluation criteria were developed that can be used in the review and assessment process of the stability analysis, settlement calculations, soil-structure interaction and liquefaction analysis regarding foundation design of nuclear power plants in the licensing process of nuclear installations. In addition, the evaluation criteria were developed which can be used during the inspections of geotechnical research activities for determining geotechnical parameters used in foundation design. National legislation and regulatory documents, the documents and approach of the International Atomic Energy Agency and the regulations and technical documents of the other reference countries such as United States of America, Russian Federation and Japan about the topics were examined in detail for this purpose. At the end of these examinations, the technical information about geotechnical and geophysical research studies, field and laboratory experiments used in these studies, foundation design, stability analysis, settlement calculations, soil-structure interaction and liquefaction analysis topics were gathered together and evaluation criteria were developed.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1838
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40058.pdfTez Sahibi Sürümü8.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.