Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1844
Title: Radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili uluslararası düzenleme ve tavsiyelerin incelenmesi, zafiyetlerin tespiti ve giderilmesi için uluslararası mevzuata paralel olacak şekilde öneriler geliştirilmesi
Other Titles: Investigation of international regulations and recommendations related with security of radioactive sources, detection of vulnerabilities and developing suggestions according with international legislations to remove these vulnerabilities
Authors: Ecevit, Safiye Tuba
Polat, Yusuf
TAEK-RSGD
Keywords: Nuclear security
Nükleer emniyet
Radioactive source
Radyoaktif kaynak
Dirty bomb
Kirli bomba
Physical protection
Fiziksel koruma
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Polat, Y. (2018). Radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili uluslararası düzenleme ve tavsiyelerin incelenmesi, zafiyetlerin tespiti ve giderilmesi için uluslararası mevzuata paralel olacak şekilde öneriler geliştirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Abstract: Radyoaktif kaynakların saldırı ve sabotaj gibi kötü amaçlar doğrultusunda kullanılma ihtimali, radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili önlemler almayı zorunlu kılmaktadır. Tez çalışmasında radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili ulusal mevzuatta zafiyetlerin tespit edilmesi ve giderilmesi için öneriler geliştirmek amaçlanmıştır Tez kapsamında yalnızca kapalı radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili durumlar ele alınmıştır. Radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili temel kavramların anlaşılması için radyoaktif kaynakların kullanıldığı uygulamalar, uygulamalar özelinde emniyet tehditleri, riskler ve hedefler ve emniyetin sağlanmasını zorlaştırıcı unsurlar incelenmiştir. Radyoaktif kaynakların emniyeti için uygulanacak emniyet sisteminin temel öğeleri ve düzenleyici yaklaşımların özellikleri araştırılmıştır. Başta UAEA olmak üzere uluslararası kuruluşların radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili tavsiyeleri incelenmiş ve radyoaktif kaynakların kullanılması, bulundurulması ve taşınması durumunda emniyetinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemler incelenmiştir. Ulusal düzenlemeler ve uygulamalar için örnek olabilecek ABD, Finlandiya, Güney Kore, Kanada ve Rusya düzenlemeleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde incelenmiş ve ulusal mevzuat ve uygulamalarla karşılaştırılmıştır. Tez çalışması sonucunda radyoaktif kaynakların emniyeti ile ilgili zafiyetler tespit edilmiş ve giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir. Radyoaktif kaynak kullanmak üzere yetkilendirilen kişi ve kuruluşların emniyetle ilgili gereklilikleri kavramalarına katkı sağlamak amacıyla emniyet kılavuzu taslağı hazırlanmıştır.
The possibility of using radioactive sources for malicious purposes such as attack and sabotage, makes necessary to take measures related to the security of radioactive sources. The aim of the thesis is to develop recommendations for the determination and elimination of weaknesses in national legislation on the security of radioactive sources. In this thesis, only sealed radioactive sources have been discussed. In order to understand the basic concepts related to the security of radioactive sources, applications that use radioactive sources, safety threats, risks and goals and factors that make it difficult to ensure security are examined. The main elements of the security system to be applied for the security of radioactive sources and the features of the regulatory approaches have been investigated. The recommendations of international organizations, particularly the IAEA, on the security of radioactive sources, the necessary technical and administrative measures to ensure the security of radioactive sources in the use, possession and transportation of radioactive sources have been examined. The regulations and practices of USA, Finland, Korea, Canada and Russia have been examined in detail and compared with national regulations and practices. As a result of the thesis, the weaknesses have been determined and suggestions have been developed. A draft security guide has been prepared in order to contribute to the understanding of the security requirements of persons and organizations authorized to use radioactive sources.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1844
Appears in Collections:Uzmanlık Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40064.pdfTez Sahibi Sürümü8.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.