Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1896
Title: Isotopic exchange studies of zinc in alkaline soils of thrace region
Authors: Özbek, N.
Haktanır, F.
TAEK-ANAEM
Keywords: Isotopic exchange studies
İzotopik değişim çalışmaları
Alkaline soils
Alkali topraklar
Thrace region
Trakya bölgesi
Zinc
Çinko
Issue Date: Jun-1983
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Özbek, N. ve Haktanır, F. (1983). Isotopic exchange studies of zinc in alkaline soils of thrace region. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 10(1), 67-73.
Abstract: Trakya bölgesinden alınan temsili toprak örneklerine laboratuvar koşullarında isotopik seyreltme prensibi uygulanarak bu toprakların çinko bakımından labile pool (LP) değerleri ve ekstraksiyon çözeltisinin pH'sının LP üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar şöyledir: 1. Ekstraksiyon çözeltisinin pH'sınm arttırılması çözeltideki yüzde 65Zn radyoaktivitesinin de genellikle artmasına neden olmuştur. Bu fark pH 5 ile 7 arasında toprakların çoğu için önemli bulunmuş, pH 7 ile 8 arasındaki fark ise bir toprak dışında, diğer bütün topraklarda birbirine çok büyük yakınlık göstermiştir. 2. Ekstraksiyon çözeltisinin pH'sı toprakların LP değerlerini çoğunlukla etkilememiş ve gerek pH 5 ve 7, gerekse pH 7 ve 8 arasında toprakların çoğu için birbirine çok yakın LP değerleri bulunmuştur. 3. Araştırma sonuçlarıyla bazı araştırıcıların aynı konu ile ilgili olarak elde ettikleri sonuçlar arasında iyi bir uyum saptanmıştır.
The labile pool of zinc in representative soils of Thrace region was determined by the application of isotopic dilution principle under laboratory condition. The effect of pH of the extraction mixture on the labile pool was also included in this study and the following results were found: 1. The percent radioactivity of 65Zn in the equilibrium solution generally increased by the effect of pH of the solution. The difference at pH 5 and 7 in most of the soils was significant, while the difference at pH 7 and 8 with one exception was remarkably similar in all soils. 2. Zinc labile pool values of the soils were not affected mostly by the pH of the extraction solution. However the differences at pH 5 and 7 and also at pH 7 and 8 were remarkably similar in most of the soils. 3. These findings were in agreement with the results of some investigators.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1896
Appears in Collections:Cilt 10 - Sayı: 1 (1983)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_1983_v10_s1_9.pdfYayıncı Sürümü2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.