Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1904
Title: Wool sheding in sheep and its relation with some essential element deficiencies
Authors: Göksoy, K.
Tükenmez, İbrahim
Morçöl, T.
Gücüş, Ali İhsan
TAEK-Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü
Keywords: Wool sheding
Yün dökülmesi
Sheeps
Koyunlar
Essential element deficiencies
Temel element eksiklikleri
Relation
İlişki
Issue Date: Dec-1983
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Göksoy, K. ... [ve arkadaşları]. (1983). Wool sheding in sheep and its relation with some essential element deficiencies. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 10(2), 105-111.
Abstract: Gözlü Devlet Çiftliği (Konya) koyunlannda bazı essansiyel element noksanlıkları semptomları görüldü. İlk bakışta koyunlarda yapağı atımının çinko ve kükürt noksanlıklarındaki durumlara benzerlik gösterdiği saptandı. Bu semptomların nedenini açıklayabilmek için yapağı atan koyunlardan kan, kıl ve yem numuneleri toplandı ve bazı mineraller yönünden analizleri yapıldı. Alınan sonuçlar Gözlü Devlet Çiftliğinde koyunlarda çok yönlü bir beslenme hastalığı söz konusu olduğu kanısını ortaya koydu.
Some deficiency symptoms have been observed in ewes at the Gözlü State Farm (in Konya) with regard to some nutritionally essential minerals. At first sight, wool sheding was the most considerable symptom related to sulphur and zinc deficiencies. To be able to explain the causes of the symptoms clearly, feed, blood and wool samples from the wool sheding ewes were collected. After determining certain mineral concentrations in these samples, the results suggest that there are multielement nutritional disease situations in ewes at the Gözlü State Farm.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1904
Appears in Collections:Cilt 10 - Sayı: 2 (1983)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_1983_v10_s2_5.pdfYayıncı Sürümü1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.