Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/233
Title: Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Authors: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAEK-ANAEM
Keywords: Nuclear energy -- Research -- Turkey
Nükleer enerji -- Araştırma -- Türkiye
Ankara
Issue Date: 2013
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. (2013). Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Ankara : TAEK.
Abstract: Ülkenin kalkınma planlarına uygun nükleer alanda sürdürülecek faaliyetlerde, bilim ve teknolojideki gelişmeler ve uygulamalar konusunda ilgili personelin bilgi edinmesi, adaptasyonunun sağlanması ve verimliliğinin artırılması; nükleer alanda uzmanlık gerektiren konularda uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırması ve belgelendirilmesi; nükleer alanda sürdürülen bilimsel araştırmalar, teknolojik çalışmalar ve uygulamalar konusunda uygun nitelikte eleman yetiştirilmesine yönelik planlı ve sistematik çalışmalar yapılarak personel açığının giderilmesinin sağlanması; TAEK'in görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, dünyada ve ülkemizde nükleer alandaki gelişmeler ile nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğine ilişkin ve bu kapsamda halkın ve çevrenin radyasyondan korunması ile ilgili hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev yapan personelin yetiştirilmesi, bilgilerinin tazelenmesi, bilimsel alandaki yeni gelişmelerin takibine imkan verilmesi, çalışmalarda birlikteliğin sağlanması yoluyla Kurumdaşlığın oluşturulması; personelin her birinin idari, mali, teknik ve mesleki deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanmalarına fırsat verilerek hizmette verimliliğin artırılması; eğitimlerin standartlaştırılarak sistematik bir hale getirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının sağlanması gibi konularda ANAEM yönetimi ve personeli tarafından azami çaba gösterilmektedir. Bahse konu eğitimleri sürdürülebilir ve yenilenebilir kılmak için, gerekli sistemleri kurmak ve ülkemizde, ileri nükleer teknolojinin kullanılmasına yönelik alt yapısının hazırlanmasına katkıda bulunmak önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Description: TENMAK D.N. 10052
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/233
Appears in Collections:Kitap 2010-2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10052.pdf6.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.