Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/305
Title: Elektron spin rezonans (ESR) ve termolüminesans (TL) teknikleri ile gıdaların gama ışınları ile ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesi
Authors: Engin, Birol
Aydaş, Canan
Yüce, Ülkü Rabia
Aydın, Talat
Tepe Çam, Semra
Demirtaş, Hayrunnisa
Zeyrek, C. Tuğrul
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAEK-SANAEM
Keywords: Detection
Dedeksiyon
TL
Food irradiation
Gıda ışınlaması
Electron spin resonance (ESR)
Elektron spin rezonansı (ESR)
Thermoluminescence
Termolüminesans
Gamma rays
Gama ışınları
Issue Date: 2011
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Engin, B. ... [ve arkadaşları.] (2011). Elektron spin rezonans (ESR) ve termolüminesans (TL) teknikleri ile gıdaların gama ışınları ile ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor; TAEK TR-2011-07
Abstract: Bu çalışmada selüloz, kemik ve şeker içeren çeşitli gıda örneklerinin Elektron Spin rezonans (ESR) tekniği ile teşhisi yapılmıştır. Teşhiste kullanılan ESR sinyal şiddetlerinin radyasyon dozuna ve zamana bağlı değişimleri takip edilmiştir. Şeker, yeşil çay, ada çayı, mercimek ve karides örneklerinin ışınlama sonucu oluşan ESR sinyallerinin şiddetleri artan doz ile artmıştır. Şeker örneklerinde ışınlama ile oluşan ESR sinyal şiddetleri ortam sıcaklığında zamana bağlı dikkate değer bir değişme göstermemiştir. Ancak diğer örneklerde ışınlama ile oluşan ESR sinyal şiddetleri ortam sıcaklığında zamanla azalmıştır. Bu çalışmada kırmızı mercimek örnekleri için, ısıtma işlemi sonucunda oluşan serbest radikal ESR sinyallerinin spektrum parametrelerinin ısıtma sıcaklığı ile değişimleri de araştırıldı. Bu çalışmada aynı zamanda Türkiyedeki marketlerde satışa sunulan kırmızı pul biber örneklerinin muhtemel bir ışınlama işlemine maruz kalıp kalmadığı Termolüminesans tekniği ile TS EN 1788:2007 (Gıda Maddeleri- Silikat Minerallerinin Ayrılabildiği Gıdalarda Işınlamanın Belirlenmesi - Termolüminesans Yöntemi) standardı temel alınarak araştırılmıştır. Kırmızı pul biber örneklerinden yukarıdaki standarda göre ayrıştırılan silikat minerallerinin önce doğal termolüminesans ışıma eğrilerine (TL1) daha sonra aynı örneklerin 1 kGy gama dozu aldıktan sonraki termolüminesans ışıma eğrilerine (TL2) bakılmıştır. Işıma eğrilerinin şekilleri ve TL1/TL2 oranları değerlendirilerek kırmızı pul biber örneklerinin ışınlanmamış olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, the identification of irradiated food samples containing cellulose, bone and sugar was done by Electron Spin Resonance (ESR) technique. The change of ESR signal intensities using in this idendification process with radiation dose and storage time was followed. The radiation induced ESR signal intensities of sugar, green tea, sage tea, lentil and shrimp samples increased with increasing dose. It was not observed any significant change on the ESR signal intensities of sugar samples with storage time at ambient temperature. But the radiation induced ESR signal intensities for the other samples decreased with time at ambient temperature. In this work, for red lentil samples, the changes of ESR spectral parameters of heat-induced free radical ESR signals with heating temperatures were also investigated. It has investigated also that whether a possible radiation treatment could be identified of red pepper samples sold in Turkish markets using Thermoluminescence method which have been adopted or proposed TS EN 1788:2007 Standard (Foodstuffs-Detection of Irradiated Food From Which Silicate MineralsCan be Isolated-Method byThermoluminescence). Firstly, the glow curve of silicate minerals isolated from the red pepper samples has been recorded (TL1), and after a subsequent exposure of the already measured minerals to a defined radiation gamma dose (1kGy) has been recorded as a second glow curve (TL2). It has been concluded that the red pepper samples have not been irradiated evaluating the glow curve shapes and the TL glow ratios (TL1/TL2).
Description: TENMAK D.N.. 9970
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/305
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9970.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.