Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/311
Title: Türkiye'deki doğal mineralli (maden suları) ve içme sularının toplam alfa/beta, (226)Ra, (234)U, (238)U, (210)Po ve (228)Ra aktivitelerinin belirlenmesi ve toplam gösterge dozlarının hesaplanması
Authors: Dirican, Abdullah
Acar, Recep
Kaya, Halil İbrahim
Şengör, Mihriban
Yüksek, Simay
Erden, Pınar Esra
Seferinoğlu, Meryem
Şahin, Namık Kemal
Dikmen, Hasan
Yeltepe, Emin
Özkök, Yücel Özer
Elçin, Demet
Yücel, Ülkü
TAEK-SANAEM
Keywords: Environmental radioactivity
Çevresel radyoaktivite
Natural mineral water
Doğal mineralli su
Total indicator dose
Toplam gösterge dozu
Effective dose rate
Etkin doz hızı
Water pollution -- Turkey
Su kirliliği -- Türkiye
Driking water -- Radioactivity -- Turkey
İçme Suları -- Radyoaktivite -- Türkiye
Mineral water -- Radioactivity -- Turkey
Madensuyu -- Radyoaktivite -- Türkiye
Beta rays
Beta ışınları
Alfa rays
Alfa ışınları
Radiation dosage
Radyasyon dozu
238U
210Po
228Ra
234U
226Ra
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Dirican, A. ...[ve arkadaşları]. Türkiye'deki doğal mineralli (maden suları) ve içme sularının toplam alfa/beta, (226)Ra, (23)4U, (238)U, (210)Po ve (228)Ra aktivitelerinin belirlenmesi ve toplam gösterge dozlarının hesaplanması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-06
Abstract: Bu çalışmada ülkemizdeki mineralli sular ve içmece sularının toplam alfa/beta aktivitesi ve su örneklerindeki (226)Ra, (238)U, (234)U, Po, Ra radyonüklitlerinin aktivite derişimleri ölçülmüştür. Yapılan ölçümlerde orantılı sayım sistemi, alfa spektrometresi ve gama spektrometresi kullanılmıştır. Su örneklerinin analizinde öncelikle toplam alfa/beta analizleri yapılmıştır. Toplam alfa aktivitesi 0.1Bq/L den fazla olan sularda alfa parçacığı yayımlayan doğal radyonüklitlerin aktivite miktarları, toplam beta aktivitesi 1.0 Bq/L den fazla olan su örneklerinde ise (228)Ra aktivitesi belirlenmiştir. Doğal mineralli su dolum tesislerden toplanan mineralli suların biri haricinde toplam alfa ve beta değerlerinin müsaade edilen sınır değerlerinin altında olduğu tespit edilmiştir. Beş adet içmece suyu örneğinde toplam alfa ve beta aktivitelerinin doğal mineralli sular için öngörülen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
In this study, gross alpha/beta activities and activity concentrations of (226)Ra, (238)U, (234)U, (210)Po and (228)Ra radionuclides were measured in mineral and cure purpose waters. Gas flow proportional counting system, alpha spectrometer and gamma spectrometer were used for these measurements. In these measurements, firstly gross alpha/beta analyses were conducted. Activity concentration of alpha particle emitter radionuclides and (228)Ra activity concentration were determined for water samples when total alpha activity is higher than 0.1Bq/L and total beta activity is higher than 1.0 Bq/L, respectively. Except one mineral water bottling facility, gross alpha and gross beta values of mineral waters collected from all other facilities were reported below prescribed limit values. Gross alpha and beta values of five cure purpose waters were determined above prescribed limit values for mineral waters.
Description: TENMAK D.N.. 9997
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/311
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9997.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.