Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/316
Title: Kapalı ortamlarda radon gazı
Authors: Yücel, Bilgi
Özdemir, Tonguç
Gökhan, Kıymet
Ataksor, Berna
Albayrak, Nesli
TAEK
Keywords: Radon in houses
Evlerde radon
Radon activity concentration
Radon aktivite konsantrasyonu
Radon measuring systems
CR-39
Radosys
Radiation
Radyasyon
Closed environment
Kapalı ortam
Radon -- Home
Radon -- Ev
Radon
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Yücel, B. ... [ve arkadaşları]. (2011). Kapalı ortamlarda radon gazı. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-3
Abstract: Bütün canlılar radyasyonla birlikte yaşamakta, hayatın bir parçası olarak dış uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklara ilave olarak yapay kaynaklardan da ışınlanmaktadır. İnsanlar; yaşam standartları, yaşadıkları ortamların fiziksel özellikleri ve coğrafi şartlara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 2,8 mSv yıllık ortalama radyasyon dozuna maruz kalmaktadır. Doğal kaynaklardan alınan dozun en önemli bileşeni, radon gazı ve onun kısa yarı ömürlü bozunma ürünleridir. Bu yolla maruz kalınan yıllık ortalama doz 1,3 mSv’dir. Genelde insanlar zamanlarının %90’ını kapalı mekânlarda geçirdikleri için radona maruz kalmaları önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kapalı ortamlardaki radonun büyük kısmı bina altındaki toprakta biriken radon gazının çatlak ve boşluklardan, bina içlerine sızmasıyla oluşur. Bu raporda, Kurumumuz tarafından evlerde radon aktivite konsantrasyonunun tespitine yönelik yapılan çalışma sonuçları, radon gazı ve sağlık etkilerine yönelik literatürden taranan bilgiler ile birlikte sunulmuştur.
All living things are continuously exposed to ionizing radiation originated from natural radiation sources i.e. soil and building materials due to radionuclides in the Earth's crust, cosmic rays, water, food and the human body itself as well as artificial radiation sources. The worldwide average background dose for a human being, depending on the physical and geological features of the place, is about 2.8 mSv per year. With the estimated annual average effective dose of 1.3 mSv, radon gas is particularly significant source of exposure to natural radiation. As individuals spend more than 90% of their time indoors, the exposure to radon becomes a significant problem. Most of the radon in indoor air is due to the penetration of radon gas in the ground through cracks and gaps into the buildings. In this report the results of the measurements on the determination of radon activity concentrations in houses are given with supplementary information compiled from the literature on radon and its heath effects.
Description: TENMAK D.N.. 10003
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/316
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10003.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.