Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYücel, Bilgi-
dc.contributor.authorÖzdemir, Tonguç-
dc.contributor.authorGökhan, Kıymet-
dc.contributor.authorAtaksor, Berna-
dc.contributor.authorAlbayrak, Nesli-
dc.date.accessioned2017-03-03T06:25:25Z-
dc.date.available2017-03-03T06:25:25Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationYücel, B. ... [ve arkadaşları]. (2011). Kapalı ortamlarda radon gazı. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.tr_TR
dc.identifier.urihttp://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/316-
dc.descriptionTENMAK D.N.. 10003tr_TR
dc.description.abstractBütün canlılar radyasyonla birlikte yaşamakta, hayatın bir parçası olarak dış uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklara ilave olarak yapay kaynaklardan da ışınlanmaktadır. İnsanlar; yaşam standartları, yaşadıkları ortamların fiziksel özellikleri ve coğrafi şartlara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 2,8 mSv yıllık ortalama radyasyon dozuna maruz kalmaktadır. Doğal kaynaklardan alınan dozun en önemli bileşeni, radon gazı ve onun kısa yarı ömürlü bozunma ürünleridir. Bu yolla maruz kalınan yıllık ortalama doz 1,3 mSv’dir. Genelde insanlar zamanlarının %90’ını kapalı mekânlarda geçirdikleri için radona maruz kalmaları önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kapalı ortamlardaki radonun büyük kısmı bina altındaki toprakta biriken radon gazının çatlak ve boşluklardan, bina içlerine sızmasıyla oluşur. Bu raporda, Kurumumuz tarafından evlerde radon aktivite konsantrasyonunun tespitine yönelik yapılan çalışma sonuçları, radon gazı ve sağlık etkilerine yönelik literatürden taranan bilgiler ile birlikte sunulmuştur.-
dc.description.abstractAll living things are continuously exposed to ionizing radiation originated from natural radiation sources i.e. soil and building materials due to radionuclides in the Earth's crust, cosmic rays, water, food and the human body itself as well as artificial radiation sources. The worldwide average background dose for a human being, depending on the physical and geological features of the place, is about 2.8 mSv per year. With the estimated annual average effective dose of 1.3 mSv, radon gas is particularly significant source of exposure to natural radiation. As individuals spend more than 90% of their time indoors, the exposure to radon becomes a significant problem. Most of the radon in indoor air is due to the penetration of radon gas in the ground through cracks and gaps into the buildings. In this report the results of the measurements on the determination of radon activity concentrations in houses are given with supplementary information compiled from the literature on radon and its heath effects.-
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiye Atom Enerjisi Kurumutr_TR
dc.relation.ispartofseriesTürkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-3-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRadon in houses-
dc.subjectEvlerde radon-
dc.subjectRadon activity concentration-
dc.subjectRadon aktivite konsantrasyonu-
dc.subjectRadon measuring systems-
dc.subjectCR-39-
dc.subjectRadosys-
dc.subjectRadiationtr_TR
dc.subjectRadyasyontr_TR
dc.subjectClosed environmenttr_TR
dc.subjectKapalı ortamtr_TR
dc.subjectRadon -- Hometr_TR
dc.subjectRadon -- Evtr_TR
dc.subjectRadontr_TR
dc.titleKapalı ortamlarda radon gazıtr_TR
dc.typereporttr_TR
dc.contributor.departmentTAEKtr_TR
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10003.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.