Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/322
Title: Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinde meydana gelebilecek kaza sonrası doz seviyeleri için acil koruyucu önlemlerin belirlenmesi
Authors: Gökeri, Gürdal
Gülay, Yusuf
Demirel, Halil
TAEK-NGD
Keywords: Metsamor nuclear plant -- Armenia
Metsamor nükleer santrali -- Ermenistan
Atmospheric distribution
Atmosferik dağılım
Emergency protective measures
Acil koruyucu önlemler
PC COSYMA
Nuclear power plants -- Accidents -- Armenia
Nükleer güç santralleri -- Kazalar -- Ermenistan
Metsamor nuclear reactor -- Armenia
Metsamor nükleer reaktörü -- Ermenistan
Radioactive fallout -- Armenia
Radyoaktif serpinti -- Ermenistan
Radiation dosage
Radyasyon dozu
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Gökeri, G., Gülay, Y. ve Demirel, H. (2012). Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinde meydana gelebilecek kaza sonrası doz seviyeleri için acil koruyucu önlemlerin belirlenmesi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-05
Abstract: Bu çalışmada Metsamor Nükleer Güç Santralinde meydana gelebilecek bir ağır kazadan dolayı atmosfere radyoaktif madde salımı durumunda 100 km’ye kadar mesafede doz dağılımı hesabı yapılmıştır. Atmosferik dağılım hesaplamaları için 2010 yılına ait saatlik meteoroloji verileri kullanılmıştır. Belirtilen kriterlere ve etkin doz ve tiroit doz dağılımlarına göre acil koruyucu önlemler için hazırlık yapılması gereken mesafeler belirlenmiştir. Ayrıca tutucu yaklaşımla, yıl içinde en kötü radyolojik sonuçlara neden olabilecek atmosfer koşulları belirlenmiştir. Rüzgarın söz konusu koşullar altında ülkemize doğru estiği varsayılarak ülkemiz sınırında ve İğdır il merkezinde acil koruyucu önlemlerin alınabileceği kor içerik oranları hesaplanmıştır. Ermenistan sınırındaki RESA istasyonunda okunan doz hızı değerlerine ve koruyucu önlemlerin alınması için doz seviyeleri dikkate alınarak alınabilecek önlemler için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, dose distribution calculations up to a distance of 100 km were performed for radioactive material release to atmosphere from Metsamor Nuclear Power Plant due to a hypothetical severe accident. Hourly meteorological data for the year 2010 was used for the atmospheric dispersion calculations. The distances for taking urgent protective measures were determined according to the defined criteria, effective and thyroid dose distributions. Beside these, atmospheric conditions that may result in the worse radiological consequences were determined with conservative approach. By assuming that the wind blows towards our country under the mentioned conditions, the core contents ratios were calculated for which the interventions could be performed at the state border and İğdır city center. Recommendations were made for the applicable countermeasures regarding the RESA measurements at the Armenian border and the dose limits for taking protective measures.
Description: TENMAK D.N.. 9999
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/322
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9999.pdf3.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.