Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/338
Title: Density search calculations for the siliside fuels
Other Titles: Silisli yakıtlar için yoğunluk tesbitî hesapları
Authors: Turgut, Mehmet Hulusi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Calculations
Hesaplamalar
Nuclear fuels
Nükleer yakıtlar
Silica fuels
Silisli yakıtlar
Calculation of density determination
Yoğunluk tesbiti hesapları
Issue Date: Dec-1986
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority, Çekmece Nuclear Research And Training Center
Citation: Turgut, M. H. (1986). Density search calculations for the siliside fuels. İstanbul : Turkish Atomic Energy Authority, Çekmece Nuclear Research And Training Center.
Series/Report no.: Turkish Atomic Energy Authority, Çekmece Nuclear Research And Training Center;Technical report No: 37
Abstract: TR-2 reaktörünün "Kalp Dönüştürme" hesaplarında kullanılmak üzere bir denge koru hesap modeli geliştirilmiştir. Model iki boyutlu hesapların başlangıcında, düşünülen yakıt yerdeğiştirme şekline göre, tahmini yanma oranlarının verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu suretle denge durumuna yakla- şmcaya kadar yapılacak iterasyon sayısı azalmakta ve dolayısıyla bilgisayar zamanından büyük ölçüde (% 70 kadar) kazanç sağlamaktadır. Modele birden fazla yakıt yerdeğiştirme şemasının verilebilmesi ayrı bir avantajını teşkil etmektedir. Bu model kullanılarak TR-2 reaktörü için alınması düşünülen düşük zenginlikli silisli yakıtların yoğunluğu araştırılmıştır. Bunun için kriter olarak yüksek zenginlikteki yakıtlara yakın bir performans sağlanması esas alınmıştır. Denge koruna ilâve edilecek Be yansıtıcıların kâlb ömrü ve atılan yakıtlardaki yanma oranına olan tesirleri incelenmiştir.
An equilibrium core calculational model has been developed apd used for the "Core Conversion" calculations of the TR-2 reactor. The model is based on a burnup guess at the beginning of the 2D calculations according to the fuel shuffling strategy. This reduces the number of iterations until the core reaches to the equilibrium situation and so the computer time decreases considerably (up to 70%). Another advantage of this model is the possibility of giving more than one fuel shuffling schemes. This new model is used for the density search calculations of the LEU siliside fuel which will have similar performances as the HEU fuel. The effect of additional Be reflectors on the core lifetime and the discharge burnup levels have been discussed.
Description: TAEK D.N. 7681
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/338
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7681.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.