Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/352
Title: İstanbul Atatürk Havalimanı kargo bölümü yangını sonrası radyoaktif bulaşma ve acil durum yönetimi
Authors: Arıkan, İsmail Hakkı
Yücel, Bilgi
Onat, Belgin
Demirel, Halil
Can, Şevket
Anaç, Hakan
TAEK-RSGD
Keywords: Radioactive fallout -- İstanbul Atatürk Havalimanı
Radyoaktif serpinti -- İstanbul Atatürk Havalimanı
Atatürk Airport fire
Atatürk Havalimanı yangını
Radiological hazard situation
Radyolojik tehlike durumu
Crisis management
Kriz yönetimi
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Arıkan, İ. H. ...[ve arkadaşları]. (2012). İstanbul Atatürk Havalimanı kargo bölümü yangını sonrası radyoaktif bulaşma ve acil durum yönetimi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-2
Abstract: 24 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali kargo bölümünde çıkan yangın haberinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na ulaştırılması üzerine, olay yerinde radyoaktif madde bulunma olasılığı göz önüne alınarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden tam teçhizatlı bir Acil Durum Müdahale Ekibi havalimanına sevk edilmiştir. Radyoaktif madde ithalat ve ihracatı faaliyetinde bulunan bazı firmalar tarafından olay yerinde kendilerine ait radyoaktif maddelerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine Acil Durum Müdahale Ekipleri takviye edilmiş, söz konusu acil durumu yönetmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kriz Komitesi Ankara’da toplanmıştır. Firmalardan alınan bildirimler Kurum kayıtları ile karşılaştırılarak, kargo bölümünde bulunması muhtemel radyoaktif paketler ve içerikleri belirlenmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları yangın süresince olay mahallinde sürekli görev yapmıştır. Tüm yangın söndürme ve soğutma ekipleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Acil Durum Müdahale Ekiplerinin ölçümlerine göre yönlendirilmiştir. 25 Mayıs 2006 tarihinde yangının kısmen söndürülmesini takiben kargo binasında radyoaktif kaynak içeren paketlerin depolandığı konteynere ulaşılmış ve İyot-131 içeren paketlerin yangın sırasında hasar gördüğü, diğer radyoaktif kaynakların zırhlarının ise sağlam olduğu belirlenmiştir. İyot-131 paketleri civarında radyoaktif bulaşma tespit edilmiş, bu nedenle konteyner ve çevresinde 50 metre çaplı alan, girişi engellemek üzere güvenlik şeridi ile çevrilmiştir. Radyoaktif bulaşmanın yayılmasını engellemek amacıyla, İyot-131 paketlerinin üzerine beton dökülmüş ve çevresi uluslararası kurallara uygun olarak güvenlik şeridi ile çevrilmiştir. Hasarsız oldukları tespit edilen radyoaktif kaynak içeren diğer paket ve cihazlar ise bulundukları yerlerden alınarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne götürülmüştür. Bu faaliyetlerden sonra yangın mahallinin değişik noktalarından su numuneleri alınmış ve analiz edilmiştir. Betonlanmış İyot-131 paketlerinin 2 metre uzağındaki su birikintisinde radyoaktivite tespit edilmiş, su birikintisi çimento ile sabitlenerek radyoaktivitenin yayılma ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Yangın sırasında hasar gören ve betonla sabitlenen paketler, üzerlerindeki radyasyon düzeyinin ilk ölçülen değerin yaklaşık %10’una inmesi üzerine radyoaktivite bulaşmış diğer malzemelerle birlikte 22 Haziran 2006 tarihinde Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne taşınmıştır. 4 Temmuz 2006 tarihi itibariyle bütün bölgenin ölçümlerle taranması tamamlanmış, halka ve çevreye zarar verebilecek herhangi bir radyasyon tehdidi oluşmadığı tespit edilmiş, bölgedeki radyasyon uyarı işaret ve sınırlamaları tamamen kaldırılmıştır.
Following the information received on the fire at cargo department of C terminal of İstanbul Atatürk Airport on May 24th 2006, taking into account the possibility of radioactive materials may take place in the incident, fully equipped emergency teams have been dispatched to the scene of accident by the Çekmece Nuclear Research and Training Center in Istanbul. After the declaration of the companies dealing with the import/export of radioactive materials that they have radioactive packages on the scene, emergency teams were strengthened and to manage the emergency situation the members of the Emergency Committee of Turkish Atomic Energy Authority have been gathered in Ankara. By matching the Turkish Atomic Energy Authority inventory on radioactive sources and materials with those declared by the companies dealing with the import/export of radioactive materials, radioactive packages likely to take place in the cargo department and their contents were determined. Experts of Turkish Atomic Energy Authority have carried out studies on site during the fire. Fire fighting teams were directed by the emergency teams of Turkish Atomic Energy Authority, considering the results of radioactivity measurements performed. After the fire has been extinguished partly on May 25th 2006, the team has reached the container located in the cargo department and determined that only the packages containing Iodine-131 were damaged while the shields of other sources did not get any damage. Due to radiation detected around the Iodine-131 source, the container and its surrounding area with 50 m diameter were restricted to access by safety tapes. In order to prevent any radioactive contamination, the Iodine-131 packages were fixed and cemented and surrounded with radiation warning signs, in accordance with the international rules. The other radioactive sources those determined as undamaged were sent to handle to the Çekmece Nuclear Research and Training Center. Water samples from the location around the cemented source and also from various points in the fire area were taken and analyzed. Radiation was not detected except the area 2 m distance around the cemented Iodine-131 packages. Then, in order to eliminate any risks of contamination this area was also cemented. The fixed and cemented packages and other contaminated materials sent to Çekmece Nuclear Research and Training Center on June 22nd 2006 when the radiation level on the surface of packages decreased to 10 % of its initial value. All the area was surveyed and radioactivity measurements were completed confirming that no radiation threat occurred on people and the environment. Radiation warning signs and restrictions were withdrawn on July 4th 2006.
Description: TENMAK D.N. 10006
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/352
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10006.pdf16.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.