Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/366
Title: TGA ve DTA verileriyle kinetik parametrelerinin tayini dataların koro kodu ile bilgisayarda değerlendirilmesi
Authors: Yaylı, Ahmet
Aybers, M. Timuçin
Aytekin, Ayşe
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Nuclear fuels
Nükleer yakıtlar
TGA (Thermogravimetric analysis)
TGA (Termogravimetrlk Analiz)
DTA (Differential Thermal Analysis)
DTA (Diferansiyel Termal Anallz)
Coats-Redfern method
Coats-Redfern metodu
Koro kodu
Issue Date: Nov-1984
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Yaylı, A., Aybers, M. T. ve Aytekin, A. (1984). TGA ve DTA verileriyle kinetik parametrelerinin tayini dataların koro kodu ile bilgisayarda değerlendirilmesi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Teknik rapor No: 21
Abstract: Nükleer enerji üretiminin temel gereksinimi olan nükleer yakıtlar ve yakıtların üretimindeki teknolojik adımların her birinin özelliklerinin iyi bilinmesi istenilen nitelikte yakıt üretebilmenin temel koşuludur. Bu çalışmada Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümü'nce yürütülmekte olan özellikle CANDU tipi güç reaktörlerinin yakıtlarının üretim kademelerindeki, bozunma kinetikleri üzerinde durulmuştur. Bozunma kinetiği Coats-Redfern metodu ile incelenmiş, matematiksel verilerin bilgisayarda değerlendirilmesiyle çabuk ve doğru neticelerin elde edilmesinde pratik bir yaklaşım sağlanmıştır. Bu metodla yalnız nükleer yakıtların değil diğer tüm: aA(katı) -> bB(katı) T cC(gaz) Bozunma reaksiyonlarının kinetiklerinin incelenmesi mümkündür.
In this study the decomposition kinetics of the solids particularly uranium and thorium compounds which are used for the production of CANDU type fuel was investigated Coats-Redfern method was applied for the calculation of decomposition kinetics and computer programme was prepared for the calculation of the results. This method not only use for the decomposition kinetics of the fuel but also the investigations of all kind decomposition reactions. aB(solid) -> bB(solid) T cC(gas)
Description: TAEK D.N. 7744
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/366
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7744.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.