Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/444
Title: Nohut tohumlarının çimlenmelerine, bunlardan meydana gelen bitkilerin morfolojik özelliklerine ve tohuma enfekte olmuş bulunan ascochyta rabici parazit mantarına gamma ışınlarının etkisinin araştırılması üzerinde ön çalışmalar
Authors: Karahan, Osman
Merter, Ülkü
TAEK-ANAEM
Keywords: Agriculture
Tarım
Gamma rays
Gama ışınları
Issue Date: Dec-1971
Publisher: T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi
Citation: Karahan, O. ve Merter, Ü. (1971). Nohut tohumlarının çimlenmelerine, bunlardan meydana gelen bitkilerin morfolojik özelliklerine ve tohuma enfekte olmuş bulunan ascochyta rabici parazit mantarına gamma ışınlarının etkisinin araştırılması üzerinde ön çalışmalar. Ankara : T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi.
Series/Report no.: T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi;Teknik Rapor: GI - 3 - 71
Abstract: Bu çalışmada, Antraknoz hastalığı etmeni Ascochyta rabici (Pass.) Labr. parazit mantarı ile tarla şartlarında tabii olarak yüksek nisbette enfekte olmuş nohut tohumları denemeye alındı. Bu tohumlar 12400 Ci. lik Cobalt-60 gamma ışınları kaynağı ile 9,15,18 ve 24 Krad dozlarda ışınlamaya tabi tutuldular. Tohumlar, her doz ve şahit için tesadüf parselleri doneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak tarlaya ekildiler. 1 x 2.5 m. lik deneme parselleri, birisi diğerinden sıra üzerinden 1, sıralar arasından 3 m.lik teorit sınırları bırakılmak üzere, buğday ekilmiş olan tarla içerisinde hazırlandı. Nohut bitkilerinde Antraknoz hastalığının görüldüğü zamanda, buğday sapa kalkmış devr le olduğundan, hastalığın bir parselden diğerine geçmesinin önlenmesine çalışıldı. Işınlanan ve şahit tohumların laboratuvar şartlarında çimlenme durumları tetkik edildi. Deneme parsellerinde muhtelif tarihlerde olmak üzere, nohutlar sarı olum devresine erişinceye kadar kontrollar yapıldı. Bu kontrollarda, deneme parsellerinde çimlenme ve normal gelişme gösteren, Antraknoz hastalığına yakalanan ve kuruyan bitki sayıları tesbit edildi. Bitkilerin morfolojik yapılarında, büyüme hızlarında., kök teşekkülü sistemlerinde farklılık olup olmadığı makros- kepik, Ascochyta rabici fungusuııun piknit ve pikniosporla- nnın morfolojik görünüşlerinde farklılık olup olmadığı da mikroskopik muayene ilg tetkik edildi.
Description: TENMAK D.N.. 8505
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/444
Appears in Collections:Rapor 1970-1979 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8505.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.