Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/460
Title: 14.6 MeV nötronlarla çok - elementli malzeme analizi (I)
Authors: Ercan, Ali
Erduran, Nizamettin
Bostan, Melih
Gültekin, Ergun
Tarcan, Gökçe
Subaşı, Metin
Baykal, Adnan
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Neutrons
Nötronlar
Multi-element material analysis
Çok elementli malzeme analizi
Issue Date: Dec-1989
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Ercan, A. ... [ve arkadaşları]. (1989). 14.6 MeV nötronlarla çok - elementli malzeme analizi (I). İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;ÇNAEM A.R.-270
Abstract: Nötron akışı düşük üreteçlerin ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayan "Tek Işınlama-Tek Sayım" yöntemiyle, analizi istenen malzeme içindeki bir cok elementin aynı sipekturum içinde belirlenebilmesi, "Aktivasyon Matris Formalizmiyle" mümkündür. Bu çalışmada, özellikle reaktör nötronlarıyla belirlenmesi zor olan elementlerden, Tarım bilimlerinde önemi olan Na, Mg, Al, Si, P, K, gurubunun aktivasyon matris elementlerine gerekli (n,p), (n,α), (n,2n) hızlı nötron tepkileşim kesitleri ölçülmüş ve bu tekniğin bir uygulaması olarak da yerel bir örneğin cok-element analizi gerçekeştirilmiştir.
Economical use of a Neutron Generator with low neutron output can be achieved by employing "Single Irradiation-Single Counting" technique. Effective and accurate multi-element analysis utilizing this technique may only be possible by means of the "Activation Matrix Formalism". In this work, (n,p), (n,α), (n,2n) neutron activation cross-sections needed to build the activation matrix for the elements Na,Mg,Al,Si,P,K were measured and applying the technique developed, a local sample was analyzed.
Description: TENMAK D.N.. 7878
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/460
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7878.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.