Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/544
Title: İyon değiştirici reçinelerin yeniden kazanılması (regeneration) ve hafif suyun yabancı iyonlardan arındırılması (deionization)
Other Titles: Regeneration of ion-exchange resins and deionization of light-water
Authors: Bayvas, Fehime
TAEK-ANAEM
Keywords: Ion exchange chromatography
İyon değişimi kromatografisi
Ion-exchange resins
İyon değiştirici reçineler
In the Ankara Critical-Under Reactor (ASR-1)
Ankara Kritik-altı Reaktöründe(ASR-1)
Light-water
Hafif su
Issue Date: 1989
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Bayvas, F. (1989). İyon değiştirici reçinelerin yeniden kazanılması (regeneration) ve hafif suyun yabancı iyonlardan arındırılması (deionization). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Bilimsel Araştırmalar 31
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Fizik Bölümü - 1 - 89
Abstract: Bu çalışmada iyon değiştirici reçinelerin özellikleri ve kullanılmış reçinelerin yeniden kazanılması (regeneration) ile ilgili genel bir bilgi verilmekte, iyon değiştirici reçinelerin kullanım alanları belirtilerek nükleer sahadaki önemi üzerinde durulmaktadır. Çalışmada esas olarak da ANAEM'deki Ankara Kritik-altı Reaktöründe(ASR-1), moderator olarak kullanılan hafif suyun arıtılması için elimizde bulunan iki ayrı tip reçinenin yeniden kazanılması yöntemleri üzerinde durularak, uygulama yönünden bilgi verilmekte ve elde edilen denel neticeler sunulmaktadır.
In this study a general information had been given about the specifications of ion-exchange resins and their regeneration methods. Also, the using fields of ron-exchange resing and their importance on the nuclear application had been pointed out. In the study basically, the regeneration methods had been considered for the two types of ion-exchange resins used for deionization of light-water which is used as moderator in Subcritical Assemble (ASR-1) at ANAEM (Ankara Nuclear Research and Training Center).
Description: TAEK D.N. 8442
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/544
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8442.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.