Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/565
Title: Karadeniz'e atılan varillerle ilgili toksisite çalışması
Authors: Topçuoğlu, S.
Saygı, N.
Erentürk, N.
Bulut, A. M.
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Radiobiology
Radyobiyoloji
DDT
PCV
Water pollution
Su kirliliği
Sea pollution
Deniz kirliliği
Black Sea
Karadeniz
Toxicity
Toksitite
Barrel
Varil
Issue Date: Apr-1990
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Topçuoğlu, S. ... [ve arkadaşları]. (1990). Karadeniz'e atılan varillerle ilgili toksisite çalışması. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;ÇNAEM A.R.-276
Abstract: Çok sayıda kimyasal atık içeren varillerin özellikle Batı Karadeniz kıyılarına atıldığı bir gerçektir. Başta DDT ve PCV gibi organik kirleticiler içeren bu varillerden alınan üç ayrı örnekte Pb,Cd,Cu,Co,Mn,Zn,Fe,Ag,Mg ve Cr gibi bazı inorganik atıkların seviyeleri bu araştırma ile ortaya konulmaktadır. Yapılan analizler sonunda kurşunun 518 µg/g, bakırın 76 µg/g, manganın 95 µg/g, çinkonun 320 µg/g, demirin 407 µg/g, ve magnezyumun 50 µg/g'a eriştiği saptanmıştır. Çok sayıdaki varil örneğinde radyoaktivite analizleri de yapılmış ve herhangi bir aktiviteye rastlanmamıştır. Deniz ortamına giren metal atıklar geniş yüzey/volüm oranına sahip olan ve biyolojik kütlenin en büyük bölümünü içeren fitoplankton organizmalar tarafından çok hızlı bir şekilde alınmaktadır. Belli bir konsantrasyondan sonra bu organizmaların çoğalmaları durmakta ve letal etkiler görülebilmektedir. Fitoplankton organizmaların hızla azalmaları veya ölmeleri zooplankton organizmaların çoğalmasını önlemektedir. Sonuçta ekonomik değeri olan balıklarımız besin bulamayarak ya iyi gelişememekte veya yeterince çoğalamamaktadır. Biz bu çalışmamızda ayrıca bazı fitoplankton türlerinde varillerden çıkan kimyasal atıkların öldürücü konsantrasyonlarını (LC50) da ortaya koymaktayız.
It is clear that considerable number of barrels including chemical wastes are especially dropped into the Black sea. In this study, the levels of inorganic wastes such as Pb,Cd,Cu,Co,Zn,Fe,Ag,Mg and Cr were determined in three different samples taken from these barrels mainly contain organic pollutants like DDT and PCV. The amounts of Pb , Cu , M.n , Zn , Fe , and Mg have been measured as 518 µg/g, 76 µg/g, 95 µg/g, 320 µg/g, 407 µg/g and 50 µg/g respectively. Radioactivity measurements have also been investigated on the many barrel samples and no activity were observed. These metals introduced into the marine environment are taken rapidly by phytoplanktonic organisms whose large s/v ratio and the biggest part of biological mass.Reproduction of these organisms do ceace and some lethal effects can be seen over the certain concentration. Rapid decreasing or dying of phytoplanktonic organisms prevent the reproduction of zoo-planktonic organisms. Consequently fish in the sea are not able to grow properly and reproduct due to lock of food. In addition to that, we have tried to put the lethal levels of concentration of chemical wastes in the barrels on the phytop Ianktonic organisms.
Description: TENMAK D.N.. 7839. Bu çalışma 5. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/565
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7839.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.