Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/582
Title: Radyoaktif yağış analizleri : Temmuz 1970 - Aralık 1973
Authors: Pamuk, Fahrünnisa
Kahraman, Nihal
Dinç, G.
TAEK-ANAEM
Keywords: Radioactive Fallout -- Analysis
Radyoaktif yağış -- Analiz
Issue Date: Oct-1974
Publisher: T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi
Citation: Pamuk, F., Kahraman, N. ve Dinç, G. (1974). Radyoaktif yağış analizleri : Temmuz 1970 - Aralık 1973. Ankara : T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi.
Abstract: Daha önceki senelerin bir devamı olan bu raporda 1970 - 1973 tarihleri arasındaki radyoaktif yağış analizlerinin sonuçları toplanmıştır. Aylık olarak Ankara'dan toplanan hava, yağmur suyu ve süt numunelerinde Sr-90 ve Cs-137 tayinleri ile havada toplam beta tayinleri yapılmıştır. Sonuçların incelenmesinden de görüleceği gibi aktivite miktarları gittikçe azalmaktadır. Karşılaştırma olanağı sağlamak üzere havadaki aylık ortalama toplam beta aktiflikleri 1905 yılından itibaren Şekil-1 de verilmiştir.
The results of radioactive fallout analysis in milk, rain water and atmospheric dust samples covering the period of 1970 - 1973 are presented in this report. Milk, rain water and atmospheric dust samples have been collected monthly from Ankara area. Radiochemical separation methods were applied to determine the concentrations of Sr-90 and Cs-137. For comparison the monthly average gross beta activities in air since 1965 are also given in Fig.1.
Description: TENMAK D.N.. 8529
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/582
Appears in Collections:Rapor 1970-1979 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8529.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.