Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/658
Title: TR - 2 reaktörü için izotop ışınlama rejimleri
Other Titles: Isotope irradiation policies for TR-2 reactor
Authors: Üstün, Gülsen
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Nuclear reactors
Nükleer reaktörler
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Issue Date: Jan-1992
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Üstün, G. ve Adalıoğlu, U. (1992). TR - 2 reaktörü için izotop ışınlama rejimleri. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;ÇNAEM A.R. 297
Abstract: Hastanelerde ve laboratuvarlarda kullanılan 1-131 ve Tc-99m izotopları ile endüstride sama radyografi kaynağı olarak kullanılan Ir-192 izotopu Te, Mo ve Ir’un nötronlarla ışınlanması ile üretilmektedir. Elde edilen 1-131, Mo-99 ve Ir-192 izotoplarının aktiviteleri nötron akışına ve reaktörün çalışma rejimine bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada FUKMOD kodu kullanılarak sözü edilen izotopların, ÇNAEM ’deki TR-2 reaktörünün değişik çalışma rejimlerindeki ışınlamalara göre elde edilecek aktivitelerinin değişimleri özetlenmektedir. Ayrıca çalışma rejimlerinin yakıt tüketimine etkisi de incelenmiştir.
1-131 and Tc-99m isotopes, and Ir-192 which are widely used in hospitals,laboratories for diagnostic and in industry for the nondestructive testing purposes, respectively, are produced by the irradiation of Te, Mo, and Ir isotopes in a neutron field. The activities of 1-131, Mo-99,and Ir-192 isotopes depend on the neutron flux level and the irradiation regimes of the reactor. This report describes the activity changes of the considered isotopes when they are irradiated according to the operational regimes of TR-2 reactor of ÇNAEM by using FUKMOD code. The effects of the irradiation regimes on the reactor fuel consumption are also given.
Description: TAEK D.N. 7892
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/658
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7892.pdf10.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.