Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/857
Title: Magneto-hidrodinamik denklemlerin iki boyutlu nümerik çözümleri ile süpersonik kanal akışları ve ani genleşmelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of flows through the channels and sudden expansions by two dimensional numerical solutions of ideal magneto-hydrodynamic equations
Authors: Aslan, N.
Kammash, T.
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Magneto-hydrodynamic equations
Magneto-hidrodinamik denklemler
Two dimensional numerical solutions
İki boyutlu nümerik çözümler
Flows channels
Kanal akışları
Sudden expansions
Ani genleşmeler
Magneto-hydrodynamic (MHD)
Magneto-hidro dinamik (MHD)
Issue Date: Nov-1995
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Aslan, N., Kammash, T., Adalıoğlu, U. (1995). Magneto-hidrodinamik denklemlerin iki boyutlu nümerik çözümleri ile süpersonik kanal akışları ve ani genleşmelerin incelenmesi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. T.R: 329
Abstract: Bu çalışmada İdeal Magneto-hidro dinamik (MHD) denklemlerin iki boyutda nümerik çözümleri ile kanallarda süpersonik akışlar ve serbest uzayda patlamalar incelenmiştir. Bunun için MHD denklemleri korunumlu olarak yazılmış ve sonhı hacimler yöntemi ile akış yönünü dikkate alan "upwind" metodlarla çözümler yapılmıştır. Elde edilen sonuçların fiziksel olarak ne anlam taşıdıkları ve bu sonuçların uygulama alanlarının ne olabileceği tartışılmıştır.
In this work, the ideal Magneto-hydrodynamic (MHD) Equations are solved in two dimensions and the flows through channels and sudden expansions in free space are investigated. To do this, the MHD equations are written in conservative form and solved by means o f an upwind method. The physical meaning of the numerical results and their applicability are discussed.
Description: TAEK D.N. 10277
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/857
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10277.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.