Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/86
Title: Core conversion calculations for the TR-2 reactor : part a : neutronics calculations
Other Titles: Tr-2 Reaktörü İçin Kalp Dönüştürme Hesapları Kısım A : Nötronik Hesaplar
Authors: Turgut, Mehmet Hulusi
Türker, Tanzer
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Nuclear reactors -- Turkey
Nükleer reaktörler -- Türkiye
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Calculations
Hesaplamalar
Nuclear reactors
Nükleer reaktörler
Nuclear engineering
Nükleer mühendislik
Issue Date: Feb-1993
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Turgut, M. H. ve Türker, T. (1993) Core conversion calculations for the TR-2 reactor : part a : neutronics calculations. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Ç.N.A.E.M. A.R: 308
Abstract: TR-2 reaktörü için kalp dönüştürme çalışmaları, 1980 yılında, uygun olabilecek yakıt tiplerinin araştırılmasıyla başlamıştır. Bunun için çeşitli yakıt tipleri analiz edilmiş ve yeni yakıt dizaynları için optimizasyon hesapları yapılmıştır. Silisli yakıtlarda kaydedilen son gelişmeler sayesinde, şimdiki yakıtlarda hiçbir geometri değişikliği gerektirmeyen U(3)Si(2) yakıtların kullanılmasına karar verilmiştir. Yüksek zenginlikli yakıtlarla aynı performansı verecek düşük zenginlikli U(3)Si(2) yakıtlar için yoğunluk araştırması yapılmıştır. En son hesaplar şimdiki kalp performansım daha da iyileştiren 4.8 gr/cm(3)'lük uranyum yoğunluğu için gerçekleştirilmiştir. Kalpteki yakıtların şu andaki yanma dağılımlarım tesbit edebilmek için üç boyutlu yanma hesapları yapılmıştır. Mevcut yüksek zenginlikli yakıtlardan azami yararlanmayı sağlıyabilmek için çeşitli denge kalbi dizaynları denenmiştir. Karışık ve tam düşük zenginlikli yakıtlarla yüklü TR-2 denge kalbi hesapları yapılmıştır.
Core conversion activities started in 1980's, with the investigation of the appropriate fuel type for the TR-2 reactor. Different possible fuel types have been tested, and optimization calculations have been covered for a new fuel design. Based on the development of the siliside fuels, it has been decided to use U,Sip fuels, since no modification was necessary in the fuel element geometry for the conversion from HEU to LEU. Density search calculations had been carried out to find a suitable density for the U(3)Si(2) fuels, to achieve the same core performance with the HEU fuels. The latest calculations were carried out for an uranium density of 4.8 g/cc, which increased the core performance. Three dimensional burnup calculations have been made for the HEU fuels to update the present core status. Many equilibrium core designs have been tested for the optimum utilization of the available HEU fuels. Mixed and fully converted TR-2 equilibrium core calculations have been performed .
Description: TENMAK D.N.. 7653
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/86
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7653.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.