Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/958
Title: TR-2 reaktöründe gama ısınmasıyla ilgili problemler
Authors: Şahin, Hasan
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Nuclear reactors
Nükleer reaktörler
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Research reactors
Araştırma reaktörleri
Radioisotopes
Radyoizotoplar
Gamma
Gama
Issue Date: Apr-1994
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Şahin, H. ve Adalıoğlu, U. (1994). TR-2 reaktöründe gama ısınmasıyla ilgili problemler. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;A.R: 317
Abstract: TR-2 reaktörünün çalışması esnasında sama ışınlarıyla ısınmadan dolayı bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Geçmişde kuru olarak yapılan izotop ışınlamalarda hedef malzemesinde sıcaklık artmasından dolayı bir takım yapı değişiklikleri gözlenmiştir. Depolanan gama enerjisi tek boyutlu, çok gruplu bir kodla (SABİNE koduyla) yere bağlı olarak hesaplanmakta olup ortamda ısı transferi gene tek boyutlu olarak ele alınmakta ve transferin tipine göre model geliştirilmiştir. Modelde kondüksiyonla, konveksiyonla ve radyasyonla ısı geçişi ayrı ayrı veya beraberce gözönüne alınmaktadır. Denklemler iç içe tarif edilmiş olan ite- rasyon halkaları ile çözülmektedir. Çözüm değişik problemlere tatbik edilmiş ve malzeme sıcaklığını düşürmek için havayla soğutma da ayrıca modele ilâve edilmiştir.
Several problems related to gamma heating were encountered in the TR-2 reactor operations in the past. Structural changes of target materials in dry irradiation facility has been observed. A one dimensional, multigroup code, SABINE calculates deposited gamma energies and a one dimensional code written for modelling the heat transfer in different media and the casings finds the temperature distribution in target materials by an iterative solution technique. Conduction, convection, and radiation processes are considered in the model. Code is applied to several problems and cooling of target materials by air is added in the model also.
Description: TAEK D.N. 10270
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/958
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10270.pdf6.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.