Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/959
Title: TR-2 reaktöründe I-131 üretimi
Authors: Aytekin, Ayşe
Turgut, Mehmet Hulusi
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Nuclear reactors
Nükleer reaktörler
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Production of I-131
I-131 üretimi
Issue Date: Sep-1994
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Aytekin, A., Turgut, M.H. ve Adalıoğlu, U. (1994). TR-2 reaktöründe I-131 üretimi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. T.R: 319
Abstract: TR-2 Reaktöründe, Te izotopunun nötronlarla ışınlanması suretiyle üretilen 1-131 izotopunun değişik kalp pozisyonlarındaki verimi hesaplanmıştır. Önce, kalp içinde ışınlanan Te numunelerinin geometrisine uygun bir hücre modeli alınarak, GGC-4 ve ANISN kodları yardımıyla 5 ve 9 gruplu mikroskopik tesir kesitleri kütüphaneleri hazırlanmıştır. 11. çevrimde reaktörün belli bir güçte, belli bir süre çalışması halinde Te’dan üretilen 1-131 izotopunun aktiviteleri iki boyutlu difüzyon hesabı yapan GEREBUS bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmıştır. Ayrıca, değişik kalp yüklemeleri için, çeşitli kalp pozisyonlarına su kutusu konularak buralarda üretilen 1-131’in verimi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
The production of 1-131 isotope by irradiating the Te isotope with neutrons, at different core positions of TR-2 reactor was calculated. First, 5 and 9 group microscopic cross-section libraries are generated by the help of GGC-4 and ANISN codes by using the appropriate cell model for the irradiation samples. 1-131 activities were calculated for a certain time at a certain power level for the 11th cycle of the reactor by 2D diffusioncode GEREBUS. The radioisotope production was investigated in the water boxes at different core positions for various core loadings.
Description: TAEK D.N. 10273
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/959
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10273.pdf9.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.