Kurum yayınları ve kurum çalışanlarının yayınları “Açık Erişim” kapsamında yayınlanmaktadır. Açık Erişim “evrensel nitelikteki bilimsel bilginin insanlığın yararına sunulması” amacını taşır. Tezler, konferans bildirileri ve sunumlar ile makaleler kurum çalışanları tarafından sisteme girilmektedir.Tezler için; YÖK'ten alınan görüş doğrultusunda tez sahibinin izin vermesi yeterlidir. Konferans bildirileri ve sunumların yayına gönderildiği son hali arşive konulabilir.Makaleler için ise; hakem onayından geçmiş, yayına gönderildiği son halinin (post-print) Açık Erişime sunulmasına yayıncılar %90 oranında izin vermektedir. Bakınız Arşivde şu an 1.565 yayın bulunmaktadır, çalışma bitiminde bu sayı yaklaşık 2.000 yayın sayısına ulaşacaktır.