Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1150
Title: A study on the determination of the beam characteristics of r&d beam transport line of Turkish Atomic Energy Authority Proton Accelerator Facility by using quadrupole variation method
Other Titles: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Proton Hızlandırıcı Tesisi ar-ge demet iletim hattı için kuadrupol varyasyon yöntemi kullanılarak demet özelliklerinin belirlenmesi çalışması
Authors: Yüksel, Alper Nazmi
Bulut, Serdar
Serin, Nihal Öykü
Recepoğlu, Erdal
TAEK-SANAEM
Keywords: Particle accelerators
Parçacık hızlandırıcıları
Cyclotron
Siklotron
Proton beam
Proton demeti
Beam transport line
Demet iletim hattı
Quadrupole magnet
Kuadrupol mıknatıs
Quadrupole variation (scanning) method
Kuadrupol varyasyon (tarama) yöntemi
Beam spot
Demet spotu
Beam emittance
Demet emitansı
Twiss parameters
Twiss parametreleri
Issue Date: 2018
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Yüksel, A. N. ... [ve arkadaşları]. (2018). A study on the determination of the beam characteristics of r&d beam transport line of Turkish Atomic Energy Authority Proton Accelerator Facility by using quadrupole variation method. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 30(1), 42-52.
Abstract: TAEK’in ana politikası, ülkemize olabilen en büyük katma değeri sağlamak maksadıyla, nükleer teknolojilerin ülkemize transfer edilmesiyle birlikte, ülkemizin nükleer teknolojinin ürünlerinden daha çok faydalanır duruma gelmesini sağlamaktır. Söz konusu hedeften hareketle, ülkemizde nükleer tıpta teşhis amacıyla kullanılan ve hâlihazırda ithal edilmekte olan radyoizotoplar ile bunların radyofarmasötiklerinin üretimi, kalite kontrolü ve hasta dozu olarak dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla 2012 yılında Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde TAEK PHT kurulmuştur. TAEK-PHT’nin devreye alınmasıyla birlikte, radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi, kalite kontrolü ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik olarak tasarlanan çok amaçlı bir tesis olan hızlandırıcı teknolojileri için önemli bir altyapı Türkiye'de ilk kez kurulmuştur. Bu sayede, yüklü parçacık aktivasyonuna dayanan malzeme araştırmaları, nükleer fizik, endüstriyel uygulamalar üzerine çalışmalar ile aynı zamanda hızlandırıcı teknolojileriyle alakalı eğitim çalışmalarının TAEK-PHT’de yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu amaçlara uygun olarak, ülkemizdeki üniversite ve enstitülerin protona dayalı uygulama taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak gerekli alt yapı oluşturma çalışmalarına TAEA-PHT’de başlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde TAEK-PHT Ar-Ge ışınlama odasındaki demet hattında, proton demetinin spot, emitans, akım ve enerji parametrelerinin ölçülebilmesi için yapılan düzenlemeler paylaşılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü olarak ise mevcut Ar-Ge demet hattındaki proton demetinin emitans değerinin, kuadrupol varyasyon metodu ile belirlenmesi üzerine elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.
Main policy of TAEA is to enhance the use of products of nuclear technology by applying it for the utmost benefits of Turkey. As moving from this goal, TAEA PAF was established at Sarayköy Nuclear Research and Training Center in 2012 in order to produce, quality control and patient dose distribution of currently imported radioisotopes and their radiopharmaceuticals which are used for diagnosis purpose for nuclear medicine in Turkey. By the commissioning of TAEA-PAF, an infrastructure for accelerator technology with an multi-purpose facility that is designed for radioisotope and radiopharmaceutical production, quality control and research and development studies established in Turkey for the first time. Thus, some studies based on charged particle applications on material science, nuclear physics, industry and also training regarding accelerators technologies are projected in TAEA-PAF also. In accordance with these objectives, the studies have been started at TAEA-PAF to build required infrastructure in order to service for proton based application requests of universities and institutes in our country. The first part of the study; it is explained that the arrangements on the existing Beamline 1.1 in the TAEA PAF R&D irradiation vault to make it possible to measure the proton beam parameters such as beam spot, emittance, current and energy. In the second part, the results on the determination of the emittance value of the proton beam in the existing R&D Beamline 1.1 by the quadrupole variation method are presented.
URI: http://dergipark.gov.tr/tjns/issue/37845/419501
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1150
Appears in Collections:Volume 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60006.pdf920.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.